Gastronominen Suomi

ruokatieto, paisti ja kotikalja
Suomeen alkoi toisen maailmansodan jälkeen syntyä ruokakulttuurin puolesta puhuvia organisaatiota. Ruuasta ryhdyttiin puhumaan myös gastronomisin käsittein, ja syntyi niin Suomen Gastronomien Seura kuin ulkomaisiin järjestöihin kytkeytyviä veljeskuntia ja yhdistysten alaosastoja.

Ennen kuin Suomessa ryhdyttiin puhumaan ruuasta gastronomiana, neuvoivat esimerkiksi Martat sekä Maa- ja kotitalousnaiset kansan yli pulavuosien.

Myöhempinä vuosikymmeninä hyvän ruuan äärelle on kokoonnuttu usein nautiskelumielessä, joko harrastaja- tai ammattilaispohjalta, mutta lähes aina taustalla on ollut halu jakaa tietoa ruoka- ja juomakulttuurista.

Myöhempinä vuosikymmeninä hyvän ruuan äärelle on kokoonnuttu usein nautiskelumielessä.

Yhteistä gastronomisen karttamme toimijoille on, että ne kaikki vaalivat suomalaista ruokakulttuuria, eikä niiden työ ole muuttunut tarpeettomaksi vuosikymmenten kuluessa.

 

Alkuperäinen teksti: Mariaana Nelimarkka. Päivitetty 2016.