För finsk matkultur

Ruokavisa, Ruokatieto, Ravitsemus, suositeltavat ruoka-aineet, kuva Jussi Ulkuniemi
Föreningen Matinformation rf främjar finsk matkultur genom att informera om mat och livsmedelskedjan samt genom att göra Gott från Finland-märket känt som ett igenkänningstecken för finska livsmedel.

Vårt mål är att öka uppskattningen av och efterfrågan på finsk mat, sprida kunskap och medvetenhet om maten samt stärka den finska livsmedelskedjans konkurrensfördel. De styrande värderingarna för vår verksamhet är finskhet, tillförlitlighet och partnerskap.

Föreningen har cirka 240 medlemmar.

Föreningen har cirka 240 medlemmar, och dessa består av alla de företag som använder Gott från Finland-märket och andra sammanslutningar som representerar den finska livsmedelskedjan. Föreningen, som grundades 1958, har sin verksamhet vid Partitorget i Helsingfors. Föreningens tidigare namn har varit  Maatalousalan tiedotuskeskus MAT ry och Finfood – Suomen Ruokatieto ry.

Fakta och läromaterial om mat

Webbplatsen www.ruokatieto.fi är ett nav för matinformation. Den öppnar matens vägar från fält till bord, visar den rika finska matkulturen och tillhandahåller aktuella nyheter om livsmedelsbranschen. Sajten är på finska.

På svenska finns nu Snabbguide och Ruokavisa-läromaterialet öppnas vid början av år 2016.

Känn till vad du äter -snabbguide introducerar fem frågor om matval. Genom matval påverkar man, förutom sin hälsa, även omgivningens välmående. Snabbguide är uppgjord för att underlätta matval i vardagen.

Känn till vad du äter -snabbguide introducerar fem frågor om matval.

Matfakta presenteras även i form av branschstatistik.

Aktuella meddelanden på webbplatsen är en tjänst  för intresserade som är verksamma i branschen och för konsumenter som vill följa med i livsmedelsbranschen. Meddelandena och branschens evenemangskalender kan beställas kostnadsfritt i sammandrag till den egna e-postadressen.

Under rubriken Ruokakasvatus - Utbildning om mat hittar man utbildningsmaterial som är populärt bland skolor, som används flitigt inte bara av lärare och elever utan även av intresserade konsumenter. Det finns utbildningsmaterial för alla nivåer – från förskola till högskola. För högstadiet håller det på att sammanställas ett mångsidigt sammanhängande material om livsmedelsansvar, och första delen är redan färdig.

Matinformations Kokbok består av recept som främjar den finska matkulturen både för vardag och fest. Den elektroniska kokboken innehåller cirka 2 000 testade recept.