Paikallinen hyvinvointi

Ruokakulttuuri

Tietyllä alueella tehty ruoka kertoo alueen historiasta ja kulttuurista sekä sijainnista ja ilmastosta. Paikallistuotanto kertoo myös mistä alue elää. Valitsemalla omalla alueella tuotettuja sesongin mukaisia raaka-aineita voi tukea alueensa ruokakulttuuria ja ruuantuotantoa.
Ruokavisa, Ruokatieto, Ravitsemus, kuva Jussi Ulkuniemi
 
Poronkäristys on tyypillinen ruoka Pohjois-Suomen alueella.
 
Ruoka on paikallinen ilmiö. Ruokia, joita on valmistettu tietyillä alueilla pitkään, ovat leimautuneet alueen erityisiksi ruuiksi eli perinneruuiksi.
 

Paikalliset olosuhteet muokkaavat ruokakulttuuria

 
Paikalliset olosuhteet vaikuttavat saatavilla oleviin raaka-aineisiin. Ei ole sattumaa, että esimerkiksi Lapin perinneruokiin kuuluu poro, jota voi kasvattaa pohjoisen karuissa olosuhteissa. Suomen maantieteellinen sijainti ja vuodenajat tuovat siis ruokakulttuuriin vaihtelua mutta asettavat ruuantuotannolle myös rajoitteita.
 
Tässä osiossa tutustutaan ruokaan paikallisena ilmiönä. Samalla pohditaan mikä merkitys ruualla on alueelle, jolla se tuotetaan ja kulutetaan. 
Ruokavisa, Paikallinen hyvinvointi, kuva Marko Myllyaho