Genom dina matval påverkar du...

Producentens sysselsättning och välmående – du skapar välmående för dem som deltagit i att producera maten som du köper.
 
Produktionssätt och inköpsställets utbud – det du köper, det tillverkas.
 
Miljöns tillstånd – olika konsumtionsval förorsakar miljöbelastning av olika storlek.
 
Din egen och dina närmastes hälsa och välmående.
 
Lokalt välmående – genom att köpa närproducerat stöder du ditt eget områdes välmående.