Mat skapar arbete och välmående

Finländsk mat sysselsätter
 
  • över 80 000 råvaruproducenter
  • cirka 40 000 personer inom förädling av mat och råvaror
  • uppskattningsvis åtminstone 70 000 finländare inom parti- och detaljhandeln
  • cirka 60 000 inom restaurangtjänster.
Dessutom jobbar en stor mängd finländare till exempel med transporter.
 
Matens mervärdesskatt och andra skatter skapar välmående för alla finländare.
 
En betydande mängd sakkunniga sköter om matkedjan utveckling och säkerhet.
 
Hela matkedjan sysselsätter totalt cirka 300 000 finländare. Det är 12 % av arbetskraften.
 
 
 
 
 
Om varje finländare varje månad för ytterligare en euro köpte livsmedel tillverkade i Finland skulle det i vårt land skapas 1 500 nya arbetsplatser för ett år.