Släng inte bort mat

Konsumenten kan enkelt minska sina matutgifter genom att hemma minska på matsvinnet.
 
  • Planera dina uppköp.
  • Köp rätt mängder så att maten inte hinner bli gammal.
  • Lär dig läsa förpackningsmärkningar.
  • Förvara rätt.
Visste du att många produkter går att använda även efter datummärkningen? Lukta och smaka.
 
Efter Bäst före -datumet är mat som har förvarats rätt ätbar och säker om utseendet och lukten är oförändrade (t.ex. torrskaffning och surmjölksprodukter).
 
Sista förbrukningsdagen -märkningen används ofta för livsmedel som lätt förfars, t.ex. fisk- och köttprodukter. Det är uttryckligen fråga om den sista förbrukningsdagen. Matkedjans aktörer och livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att livsmedel inte äts efter sista förbrukningsdagen.
 
 
 
I Finland slängs årligen 400 000 000 kg ätbar mat bort. Av det är hushållens andel cirka 150 000 000 kg. För en familj på fyra personer kan den bortslängda maten uppgå till 100 kg per år och över 2 kg per vecka. Det är mycket även räknat i pengar.
Kan du tillreda mat av rester?