Vardagliga val avgör

Ät mångsidigt. Näringsrekommendationerna och tallriksmodellen hjälper dig.
 
Ät mycket grönsaker enligt vad säsongen erbjuder.
 
Ät inhemsk insjöfisk och annan ansvarsfullt producerad fisk.
 
Ta ansvarsfull produktion i beaktande när du väljer kött och välj mångsidigt olika styckdelar.
 
Välj produkter, vars produktionsförhållanden du känner till, eller kräv matkedjan på information om hur maten har producerats.
Vårt största hälsoproblem är övervikt.
2/3 av männen och hälften av kvinnorna är överviktiga.
Genom dina egna val kan du inverka på övervikt och andra hälsoproblem.

Jordens största problem är den tilltagande klimatförändringen,
vilken påverkas av mat, trafik och boende.
Genom att välja klimatvänlig mat kan du bromsa utvecklingen.
Vet du hur dina val påverkar din hälsa?