Suorakylvö vähentää eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista

22.04.2005
Suorakylvömenetelmä vähentää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tekemän
tutkimuksen mukaan eroosiota sekä ravinteiden huuhtoutumista vesistöön. Jo
muokkauksen keventäminen estää tehokkaasti eroosiota. Suorakylvö kuitenkin
lisää liukoisen fosforin huuhtoutumista.

SYKEn tutkimuksessa vertailtiin eri muokkaus- ja viljelykäytäntöjen
vesistökuormituksia. Suorakylvö, jossa siemenet kylvetään muokkaamattomaan
peltoon, osoittautui yhtä hyväksi eroosion torjujaksi kuin monivuotinen nurmi.

Pysyvästi kasvipeitteisellä pellolla eroosio on pienempi kuin syksyllä
muokatulla pellolla. Eroosion pienentyessä partikkelimaisen fosforin
huuhtoutuminen vähenee oleellisesti.

Suorakylvö näyttää tutkimuksen mukaan vähentävän myös typpikuormitusta
kynnettyyn maahan verrattuna. Suorakylvetyllä pellolla typpikuormituksen määrä
on pienempi kuin kynnetyllä pellolla ja perinteisellä syysvehnällä mutta
korkeampi kuin sängellä. Nurmella kokonaistypen huuhtoutumat ovat pienimmät.

Liukoista fosforia huuhtoutuu

Suorakylvön ongelmana on liukoisen fosforin huuhtoutumien kasvu. Muokkausta
kevennettäessä muokkauskerroksen fosforivarasto rikastuu matalaan
pintakerrokseen ja kasvien korjuujätteet jäävät muokkaamattomina pellon
pinnalle. Tällöin pellolta valuvan veden liukoisen fosforin pitoisuudet
nousevat.

Suorakylvössä liukoisen fosforin huuhtoutumista lisäävät lannoitteet, joten
haitta on suurempi kuin sängellä tai nurmella. Ilmiö korostuu kaltevilla
pelloilla, varsinkin jos pellon fosforitila on korkea.

Liukoinen fosfori on vesistöjen kannalta hyvin haitallinen. Kaltevat vesistöön
rajoittuvat rinnepellot, joilla harjoitetaan suorakylvöä, olisi hyvä rajat
suojavyöhykkeellä. Näillä pelloilla olisi tarpeen myös tarkentaa
fosforilannoitusta. Tasaisilla pelloilla liukoisen fosforin huuhtoutumisongelma
on kaltevia peltoja pienempi.

Suorakylvössä 120 000 hehtaaria

Suorakylvömenetelmä on yleistynyt viime vuosina. Nykyisin suorakylvöllä on noin
120 000 hehtaaria. Viljelijät ovat olleet halukkaita siirtymään suorakylvöön,
sillä menetelmä vähentää peltotöihin kuluvaa työaikaa eli alentaa
kustannuksia. (Finfood)