Utflykt till butiken

Butiksbesök är en mycket vardaglig sak för oss alla. Ändå är det sällan vi funderar på vad skoleleverna vet om butiken, dess verksamhet, produkterna som säljs i den, hur ett butiksbesök går till eller hur det är att jobba i butik. Matbutiken är en ypperlig lärmiljö där eleverna kan lära sig konsumentfostran, hållbar utveckling och multilitteracitet samt exempelvis matematik och språk.

Utflykt till butiken är fortfarande i pilotfasen. Utflykten testades i två skolor i huvudstadsregionen våren 2018. Feedbacken var mycket positiv och därför utvidgas pilotprojektet till flera handelslags områden nu i höst. De handelslag som deltar i pilotprojektet kontaktar skolor som ligger i närheten av de S-market-butiker som deltar i projektet. Även om utflykten för närvarande inte är tillgänglig för alla skolor kan de redan nu ta del av undervisningsmaterialet.

Föra ut undervisningen ur klassrummet!

Som en del av Matmanifestet som S-gruppen publicerade sommaren 2017 vill S-gruppen ge grundskoleelever möjlighet att ta del av en S-market-butik som ligger i närheten av deras skola samt butikens verksamhet. I uppgifterna i studiehelheten lyfts inte enskilda varumärken eller affärsgrupper fram. Syftet med butiksutflykten är att eleverna ska få lära sig mer om matens väg till butiken, butiken och dess verksamhetsprinciper samt hur man går till väga i butiken och hurudana val det är bra att göra i butiken. Syftet med utflykten är att stödja idén om att ”föra ut undervisningen ur klassrummet” enligt läroplanen där läroanstalter uppmuntras att samarbeta med företag som en del av skolarbetet och studierna. Butiksbesöket fungerar som en del av en mångsidig lärmiljö, och företagssamarbetet möjliggör undervisning i konsumentkunskaper på ett sätt som inte är möjligt i klassrummet. På utflykten får eleverna också öva på sina färdigheter att arbeta i grupp och på självbedömning.

Sammanställ en lämplig helhet av materialet

Bäst lämpar sig Utflykt till butiken för elever i årskurs 3–4. Studierna sker i små grupper som utför uppgifter som läraren har valt bland de färdiga uppgifterna. Grupperna kan göra antingen samma eller olika uppgifter. Till exempel i uppgiften Matens väg kan läraren välja en egen väg för varje liten grupp. Varje grupp kan också sätta sig in i ett visst tema som grupperna sedan presenterar för de andra på en genomgångslektion.

Utflykten omfattar tre faser och läraren ska reservera minst tre undervisningstillfällen, varav utflykten utgör två lektioner. För uppgifterna i butiken ska läraren reservera cirka 60 minuter.

På denna sida finns alla uppgifter i utskriftsversioner. Läraren kan själv välja ut olika uppgifter och sammanställa en lämplig helhet för sina undervisningssyften och -mål. Nedan finns även länkar till undervisningsvideorna i uppgifterna.

Läraren kan komma överens om eventuella tilläggsuppgifter i samband med besöket, till exempel kan eleverna få ta del av lokalerna bakom själva butikslokalerna, hyllplaceringen, säkerhetskamerorna eller flaskreturmaskinen. Eftersom alla butiker och butikslokaler är lite olika är det alltid bäst att avtala om funktionella uppgifter separat med personalen.

Mer information: ruokakasvatus@ruokatieto.fi eller 050 5020 531

Tips för planering av utflykten

Utflykt till butiken som en del av läroplanen