Normaali versio

Aikuiset voivat opettaa nuorille syömisen hallintaa

12.04.2013
Nykyään herkut ovat halpoja ja kaikkialla saatavilla. Epäterveellisten ruokien houkutuksia voi olla siksi vaikea vastustaa. Suuressa eurooppalaisessa Tempest-tutkimushankkeessa selvitettiin, miten lapset ja nuoret voivat oppia säätelemään syömistään herkkuja tulvivassa ympäristössä.

Lapset ja nuoret eivät välttämättä ymmärrä epäterveellisten ruokavalintojen pitkän aikavälin haittoja, joten he ovat erityisen herkkiä nykyisen ruokaympäristön houkutuksille. Joidenkin arvioiden mukaan suomalaislapsista jo joka viides on ylipainoinen.

Yläkoulussa herkut yleistyvät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL osallistui Tempest-hankkeeseen toteuttamalla kaksi kyselytutkimusta. Tutkimukseen osallistui liki 2 000 oppilasta 5.–9. luokilta, viidessä eri kaupungissa.   

Tulosten mukaan yläkouluaika on erittäin kriittisen ajanjakso nuorten epäterveellisten ruokailutottumusten kehittymisessä. Yläkouluikäiset nuoret syövät alakoululaisia epätervellisemmin. He eivät myöskään suhtaudu terveelliseen syömiseen enää yhtä myönteisesti kuin alakoulussa.  

"Pikaruokaa, herkkuja, virvoitus- ja energiajuomia käytetään yläkoulussa enemmän kuin alakouluissa."

Alakouluiässä aikuiset vaikuttavat enemmän lasten syömiseen. Tampereen yliopiston psykologian dosentti Pilvikki Absetz kertoo, että yläkouluissa nuoret alkavat tehdä omia ruokavalintoja. He liikkuvat vapaammin ympäristössä, jossa edullisia herkkuja on helposti saatavilla ja heillä on rahaa käytössään.

- Yläkoulussa syöminen vapautuu monella tapaa. Pikaruokaa, herkkuja, virvoitus- ja energiajuomia käytetään yläkoulussa enemmän kuin alakouluissa, Absetz kuvailee.

Teinipojat haluavat syödä terveellisemmin

Sekä ala- että yläkoulussa enemmistö oppilaista halusi tutkimusten mukaan syödä terveellisemmin kuin söivät.

Yllättäen kaikkein eniten terveellisempiä syömätottumuksia kaipasivat yläkouluikäiset pojat: heistä yli kaksi kolmesta ilmoitti haluavansa syödä nykyistä paremmin. Yläkoululaisten poikien ruokatottumukset olivat tutkimusjoukon heikoimmat.

Halustaan huolimatta lapset ja nuoret eivät saa riittävää tukea terveelliseen syömiseen: vain joka kolmas alakoululainen ja joka viides yläkoululainen koki, että heidän tuntemansa aikuiset opastavat heitä syömään terveellisemmin.

Vanhempien malli vaikuttavampi kuin kavereiden

Varsinkin nuoret saattavat jäädä ilman aikuisten hienovaraista ohjausta terveellisiin valintoihin.

- Yläkouluissa opettajat eivät ole enää mukana ruokailussa. He osallistuvat valvojina, eivätkä syöjinä. Lapset ruokailevat myös kotona usein yksin, Absetz sanoo. 

Vanhempien antama terveellisen syömisen malli on tärkeä myös nuorten itsenäistyessä. Tempest-tutkimuksen eurooppalainen aineisto osoitti, että vanhempien näyttämä esimerkki vaikuttaa nuoriin enemmän kuin ystävien antama malli.

Itsesäätelyn taito ehkäisee ylipainoa

Hyvä itsesäätelykyky auttaa hallitsemaan syömistä ympäristön houkutuksilta, ja se näkyy myös terveellisimmissä ruokailutottumuksissa.

Itsesäätelykyky on tärkeä ylipainon ehkäisyssä. Se tarkoittaa kykyä säädellä omaa käytöstään ja mielitekojaan. Hyvä itsesäätelykyky auttaa hallitsemaan syömistä ympäristön houkutuksilta, ja se näkyy myös terveellisimmissä ruokailutottumuksissa.

Sama taito tukee elämänhallintaa myös laajemmin. Tutkimusten mukaan hyvä itsesäätelykyky esimerkiksi ennustaa menestystä koulu- ja työelämässä.

Itsesäätelykeinot voidaan jakaa kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat houkutusten välttely, houkutusten hallinta, huomion kiinnittämistä muualle, houkutuksen tukahduttaminen, tavoitteiden ja sääntöjen asettaminen sekä tavoitteiden pohdinta.

Koululaiset pohtivat syömisen tavoitteita

THL:n tutkimuksessa selvitettiin, mitä näistä syömisen tietoisen säätelyn keinoista suomalaiset lapset ja nuoret käyttävät.

Alakoululaiset käyttivät kaikkia säätelykeinoja aktiivisemmin kuin yläkoululaiset. Yleisimmin käytetty keino Suomessa oli tavoitteiden pohdinta. Kuitenkin tavoitteita ja sääntöjä asetettiin tietoisesti vain harvoin.

Kyselytutkimuksen mukaan hyvän itsesäätelykyvyn omaavat lapset ovat parempia vastustamaan kiusauksia ja kieltäytymään houkutuksista.

Syömistään hyvin hallitsevat yläkouluikäiset söivät enemmän kasviksia ja maitotuotteita sekä vähemmän pikaruokaa, herkkuja, energiajuomia ja sokeripitoisia virvoitusjuomia.

Itsesäätelylihasta voi kehittää

Nuoret tarvitsevat tukea itsesäätelyn oppimiseen. Heitä voidaan kannustaa harjoittamaan tietoisia säätelykeinoja.

- Itsesäätely on kuin lihas, jota voi kehittää ja kasvattaa. Jokainen vanhempi voi auttaa lapsensa itsesäätelyn kehittymisessä, psykologian dosentti Absetz painottaa.

Terveellisen ruuan saaminen pitäisi olla kouluissa helppoa ja houkuttelevaa.

Myös kouluilla on tärkeä rooli nuorten ruokatottumusten ja itsesäätelyn kehittymisessä. Terveellisen ruuan saaminen pitäisi olla kouluissa helppoa ja houkuttelevaa. Lisäksi itsesäätelyn taitoja voidaan vahvistaa kaikessa opetuksessa, kun lapset oppivat odottamaan sekä toiminaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, Absezt kertoo.

Tempest-tutkimushankkeessa oli mukana Suomen lisäksi kahdeksan maata. Hankkeessa toteutettiin vuosina 2009–2013 viisi tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 15 000 iältään 10–17-vuotiasta lasta ja nuorta. TEMPEST tulee sanoista “Temptations to eat moderated by personal and environmental self-regulatory tools”.  

Käsikirja ammattilaisten avuksi

Minkälaisilla keinoilla houkutusten vastustamista voisi lapsille ja nuorille opettaa? Tulosten perusteella syntyi käsikirja nuorten terveyttä edistävien tottumusten tukemiseksi.

Oppaassa kuvataan nuorten terveellistä syömistä tukevia itsesäätelykeinoja sekä tarjotaan vinkkejä niiden vahvistamiseen. Käsikirja on suunnattu nuorten parissa työskenteleville aikuisille, ja se on saatavilla myös suomeksi käännettynä.  

Herkkujen houkutus pienenee, kun huomio suunnataan muihin asioihin.

Käsikirjan mukaan houkutuksia voi välttää ennakoivasti esimerkiksi välttämällä kaupan karkkihyllyä ja asettamalla perunalastut pois näkyvistä. Herkkujen houkutus pienenee, kun huomio suunnataan muihin asioihin.

Säännölliset rutiinit arjessa vahvistavat itsesäätelykykyä.  Houkutusten hallinnassa auttavat myös käytännönläheiset ja toteutettavissa olevat terveellisen syömisen tavoitteet. (Ruokatieto – Silja Nousiainen).