Aivoja hellivällä ravinnolla voidaan ehkäistä muistisairauksia

19.09.2012
Ravinnon merkitys muistisairauksien ehkäisyssä on kiivaan tutkimuksen kohteena Suomessa ja maailmalla. Viime vuosina on saatu runsaasti uutta tietoa Alzheimerin taudin riski- ja suojatekijöistä. Tutkimuksissa on havaittu, että terveellinen ruokavalio ehkäisee tai vähintäänkin viivästyttää ikääntyneiden muistisairauksia.

Muistisairauksiin sairastuu Suomessa 13 000 henkilöä vuodessa. Väestön ikääntyessä muistisairautta sairastavien määrä kasvaa rajusti. Kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti olisi merkittävää ennaltaehkäistä muistisairauksia. On arvioitu, että Alzheimerin taudin alun myöhentyminen viidellä vuodella puolittaisi ennustetun esiintyvyyden.

Perimän vaikutusta voidaan kumota terveellisillä elintavoilla

Alzheimerin taudin riskiä lisää eniten korkea ikä ja perinnölliset tekijät. Lisäksi verisuonten sairaudet, verenpainetauti, veren kohonnut kolesteroli, ylipaino, vähäinen liikunta ja diabetes ovat merkittäviä riskitekijöitä. Taudilta suojaa terveellinen ruokavalio, korkea koulutustaso, liikunta sekä myös sosiaalisesti ja älyllisesti aktiivinen elämäntapa.

Perinnöllinen alttius muistisairauksiin ei tarkoita sitä, että mitään ei ole enää tehtävissä - päinvastoin. Tutkimuksissa terveiden elintapojen merkitys korostuu muistisairauden ehkäisyssä myös perimältään riskiryhmään kuuluvilla henkilöillä.

- Omilla valinnoilla voi vaikuttaa sairastumisen riskiin. Sairautta ei voi ehkä ehkäistä kokonaan, mutta paljon voidaan tehdä, sanoo tutkija Tiia Ngandu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Aivoille terveellistä ruokaa tulisi syödä jo nuorena

Muistisairauksia ehkäisevä ruokavalio sisältää runsaasti monityydyttymättömiä rasvahappoja, kalaa, marjoja, hedelmiä ja kasviksia, mutta vähän tyydyttynyttä rasvaa, suolaa ja punaista lihaa. Kuten muidenkin kroonisten tautien ehkäisyssä, ruokavalion kokonaisuus on ratkaiseva, eivät yksittäiset ravintoaineet.

Muistisairaudet kehittyvät hitaasti, useiden kymmenien vuosien aikana:

- Parasta aivoterveyden kannalta on koko elämän jatkuva, jo lapsuudesta alkanut terveellisten elintapojen noudattaminen, kertoo suunnittelija Satu Jyväkorpi Suomen muistiasiantuntijoista

Ravitsemukseen pitäisi kiinnittää huomiota myös muistisairauden alkuvaiheessa. Sairauden etenemistä voidaan hidastaa, vaikka sairautta ei voitaisikaan enää ehkäistä.

Sydäntauteja ehkäisevä ruokavalio ehkäisee myös muistisairauksia

Tyydyttynyt, eläinperäinen rasva näyttää lisäävän muistisairauksien riskiä. Itäsuomalaisessa CAIDE-tutkimuksessa havaittiin, että runsas tyydyttyneen rasvan saanti keski-ikäisenä oli yhteydessä myöhemmin heikentyneeseen muistiin ja oppimiseen. Monityydyttymättömien rasvahappojen ja kalan saanti puolestaan paransi muistia. Vastaavia tuloksia on saatu myös muualla maailmassa.

Tyydyttyneen rasvan runsas saanti ruoasta vaikuttaa muistisairauksien kehittymiseen monella tapaa. Kova rasva muun muassa heikentää hermokudoksen toimintaa. Tyydyttynyt rasva saattaa lisätä proteiiniplakkien kertymistä aivojen muistikeskukseen. Plakkien kertyminen on tyypillinen muutos Alzheimerin taudissa.

Kalan säännöllinen syöminen pienentää muistisairauteen sairastumisen riskiä. Kalassa vaikuttavia aineita ovat omega-3-rasvahapot. Voi olla, että kalasta saadaan myös joitain sellaisia terveyttä edistäviä yhdisteitä, joita ei vielä tunneta. Tutkimuksissa pelkkiä kalaöljykapseleita nauttimalla ei nimittäin saada yhtä hyviä tuloksia kuin kalaa syömällä.

Kasvikset kasviksina – paitsi heikkokuntoisille ikääntyneille

Kasvikset, hedelmät ja marjat kuuluvat myös muistin toimintaa edistävään ruokavalioon. Kasviksissa vaikuttavia aineita ovat niiden sisältämät antioksidantit.

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että vanhukset, jotka joivat täyshedelmämehua kolme kertaa viikossa sairastuivat vähemmän Alzheimerin tautiin. Vanhuksille, joilla on vaikeuksia puremisessa ja nielemisessä hedelmämehut ovat hyvä vaihtoehto.

- Nuoret pystyvät syömään kasvikset kokonaisina, mikä on suositeltavampaa kuin mehujen juominen, Jyväkorpi huomauttaa.

Kahvinjuonti virkistää mieltä myös vanhuudessa

Suomalaisten riemuksi myös kahvi kuuluu aivoterveelliseen ruokavalioon. CAIDE-tutkimuksessa havaittiin, että keski-iässä kolmesta viiteen kahvikuppia päivässä nauttivilla oli yli 60 prosenttia pienempi riski sairastua muistisairauteen iäkkäänä verrattuna kahvia juomattomiin.

Sitä, millä mekanismeilla kahvin juonti ehkäisee muistisairauksia, ei tarkkaan tiedetä. On mahdollista, että kahvin kofeiini vaikuttaa plakkien muodostumiseen aivoissa. Yksi mahdollinen vaikuttava aine on kahvin sisältämä antioksidantti, klorogeenihappo, jota kahvia paljon juovat suomalaiset saavat runsaasti.

Suomalainen tutkimus selvittää ravitsemusohjauksen merkitystä muistisairauden ehkäisyssä

Muistisairauksia on tutkittu toistaiseksi vain hyvin vähän satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa. Tulokset ovat olleet vaatimattomia. Toisaalta tutkimukset ovat keskittyneet tarkastelemaan vain yhtä riskitekijää, vaikka muistisairauksien syntyyn liittyy monia tekijöitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima FINGER-tutkimus pyrkii selvittämään voidaanko monipuolisella elämäntapaohjauksella ehkäistä muistitoimintojen heikkenemistä ikääntyvässä väestössä. Tutkimus on satunnaistettu tutkimus, joka kestää kaksi vuotta.

Koehenkilöt saavat yksilöllistä ravitsemusohjausta, joka perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Lisäksi tutkittavat saavat ohjausta liikuntaan, muistiharjoitteluun ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden ehkäisyyn. Tuloksia tutkimuksesta saadaan vuonna 2014.

Ravitsemuksen ja muistisairauksien yhteydestä keskusteltiin Muistiliiton järjestämässä Syö muistisi hyväksi -seminaarissa 19.9.2012

Muistiliiton järjestämää Muistiviikkoa vietetään viikolla 38 ja Maailman Alzheimer-päivää 21.9. Tänä vuonna viikon teemana on ravitsemus. (Ruokatieto - Silja Nousiainen)

Ruokatiedon uutiset

Muualla verkossa

Muistiliitto ry
Suomen Muistiasiantuntijat
FINGER-tutkimus