Ennakkopäätös yrityskauppasopimukseen liitetystä kilpailukiellosta

01.02.1999
Kilpailuneuvosto on kieltänyt noudattamasta kilpailukieltosopimusta, joka
liittyy Kotipizza Oy:n ja Noutopizza-ketjun väliseen yrityskauppaan. Kotipizza
osti Noutopizzan vuonna 1994. Kaupan yhteydessä Noutopizzan taustahenkilöt
sitoutuivat kymmeneksi vuodeksi olemaan kilpailematta Kotipizzan kanssa. Kielto
koski myyjän lisäksi hänen lähiomaisiaan. Kilpailuneuvosto piti sopimusta
kohtuuttoman pitkänä ja rajoittavana ja vaati sen noudattamisen kieltämistä
kilpailunrajoituslain vastaisena. Uhkasakon suuruudeksi se määräsi 500 000
markkaa.

Kilpailukieltosopimus kielsi myyjältä ja hänen lähiomaisiltaan sekä
elinkeinotoiminnan että työskentelyn alan yrityksissä. Sopimuksen tulkinnasta
syntyi erimielisyyttä, kun myyjän poika oli työskennellyt kahden kuukauden ajan
eräässä pizzaravintolassa. Hänen työtehtäviinsä kuului tiskausta, siivousta ja
pizzanpaistoa.

Kilpailukiellon tulee olla kohtuullinen

Kilpailuneuvosto totesi, että ollakseen hyväksyttävä kilpailukiellon tulee olla
kohtuullinen. EY:n kilpailuoikeudessa hyväksyttävänä on pidetty kahden vuoden
kilpailukieltoa, jos kaupalla siirtyy mainetta ja asiakaspiiriä tai enimmillään
viiden vuoden kilpailukieltoa, mikäli kaupalla siirtyy myös olennaista
tietotaitoa. Kilpailuneuvoston mielestä näitä pidemmät kilpailukiellot
edellyttävät erityisiä syitä. Sen mukaan ei ollut perusteita kolmea vuotta
pidemmälle kilpailukiellolle.

Kilpailuneuvosto katsoi, että kyseisessä tapauksessa myyjälle asetetun
huomattavan sopimussakon tosiasiallisena seurauksena oli se, että myyjän
lähiomaisia estettiin harjoittamasta haluamaansa työtä tai elinkeinoa. (FF)