Geenitekniikalla muunnettua soijaa ei tarvitse merkitä

12.12.1996
Geneettisesti muunnettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä päästiin
hiljattain sopuun Euroopan unionissa. Merkintävelvoite ei kuitenkaan koske
geenitekniikalla muunnettua soijaa, sillä se sai EU:n komissiolta
markkinointiluvan geenitekniikkalain perusteella, joka ei edellytä
pakkausmerkintöjä. Komissiolta saatu lupa ei koske soijan viljelyä.

- Geneettisesti muunnettua soijaa saa käyttää jalostuksessa. Käytännössä se
tarkoittaa soijan jalostamista rehuksi ja öljyksi, toteaa geenitekniikan
lautakunnan pääsihteeri Irma Salovuori. Soijaa käytetään suuressa osassa
elintarvikejalosteita: leivässä, margariinissa, suklaassa - brittien mukaan
jopa kaksi kolmesta jalosteesta sisältää soijaa.

Salovuori kertoo, että myös geenimuunneltu maissi voi saada markkinointiluvan
ennen pakkausmerkintäsäädösten voimaantuloa. Uuselintarvikeasetuksen on määrä
mennä vielä sekä parlamentin että neuvoston käsittelyyn ennen sen lopullista
hyväksyntää.

Kohutun soijan kehitti yhdysvaltalainen kemianyritys Monsanto. Geneettisesti
muunnettu soija kestää paremmin rikkakasvien torjunta-aineita kuin
tavanomainen soija. Useat ympäristö- ja kuluttajajärjestöt pitävät uutta soijaa
kuitenkin riskinä ympäristölle huolimatta siitä, että Yhdysvallat ja Euroopan
unioni ovat hyväksyneet geenimuunnellun soijan turvallisena elintarvikkeena
markkinoille.

EU:n komission päätöksessä todetaan, ettei ole turvallisuussyitä, joiden vuoksi
geenimuunneltu soija olisi pidettävä erillään muista soijapavuista tai joiden
vuoksi tuotemerkinnöissä pitäisi mainita soijan tuotantotapa. Greenpeace ja
sadat kuluttajajärjestöt ovat kuitenkin vaatineet geenimuunnellun soijan
boikotointia. Saksassa muutamat elintarvikejätit kuten Nestle, Unilever ja
Kraft Jacobs Suchard ovatkin kieltäytyneet käyttämästä kyseistä soijaa
jalostuksessa.

'Geenisoijasta' valmistettu öljy ei eroa koostumukseltaan tavanomaisesta
soijaöljystä niin, että sen käyttöä voitaisiin valvoa elintarvikkeissa. Tämän
vuoksi Suomen kuluttajaliitto ei vaadi geneettisesti muunnellusta soijasta
puristetun öljyn käytöstä jalosteessa erityistä pakkausmerkintää. Suomen
kuluttajaliiton elintarvikevastaava Riitta Tainio kertoo, että kyseinen soija
ei myöskään aiheuta sen enempää allergiaa kuin tavanomainen soija.

Tainion mukaan soijaa ei tuoda maahan Monsanton nimellä vaan sekoitettuna
perinteiseen soijaan. Soijalasteissa geenimuunnellun soijan osuus on enintään
kaksi prosenttia. (FF)


10/12/96Geneettisesti muunnellusta maissista ei vielä sopua

02/12/96EU:n parlamentti ja neuvosto sopuun geenimerkinnöistä