Hallitus tavoittelee luomu- ja lähiruualle selvää markkinoiden kasvua

14.01.2013
Hallitus tukee maa- ja metsätalousministeriön esittämää tavoitetta kasvattaa luomuviljelyala 20 prosenttiin Suomen peltoalasta. Ruuantuotantopolitiikan strategiseksi tavoitteeksi hallitus nosti lähi- ja luomuruuan osuuden vahvan kasvun.

Iltakoulussaan tammikuun alussa hallitus ilmoitti aikovansa kevään aikana valmistella niin luomulle kuin lähiruuallekin oman kehittämisohjelman. Yhteneväisyyksistä huolimatta näillä kahdella toimialalla on myös erilaisia tavoitteita.

Ohjelmien valmistelussa otetaan erityisesti huomioon poikkihallinnolliset tavoitteet kestävästä kehityksestä ja terveyden edistämisestä.

Kysyntää kiritään kiinni

Niin luomussa kuin lähiruuassa hallitus haluaa monipuolistaa ja lisätä kotimaista ruuantuotantoa ja jalostusta vastaamaan kysyntään.  Luomupuolella hallitus aikoo lisäksi kannustaa luomuruuan kuluttamiseen.

Lähiruokaohjelmassa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja -myynnin mahdollisuuksia suunnitellaan vahvistettavan lainsäädännön ja neuvonnan keinoin. Julkisissa hankinnoissa hallitus aikoo kasvattaa lähellä tuotetun ruuan osuutta parantamalla kuntien ja valtion ostajien hankintaosaamista sekä kilpailutuksen laadullisia kriteereitä.

Julkisissa hankinnoissa hallitus aikoo kasvattaa lähellä tuotetun ruuan osuutta.

Lisäksi hallitus nimeää tavoitteikseen parantaa ruuan alkutuotannon mahdollisuuksia, tiivistää lähiruokasektorin yritysten ja yhteisöjen yhteistyötä sekä lisätä ruuan ja ruokaketjun toimijoiden nauttimaa arvostusta.

Hallitus piti tärkeänä turvata Suomen maatalouden edut ja kannattavuus käynnissä olevassa EU:n rahoituskehysneuvotteluissa ja maatalouspolitiikan uudistuksessa, joka astuu voimaan ensi vuonna.  Omassa maassa taas on tarpeen parantaa sekä ruokamarkkinoiden toimivuutta että maatalouden kannattavuutta, hallitus kertasi aiemmat linjauksensa. (Ruokatieto)

 

Muualla verkossa:
Valtioneuvosto: Hallitus antoi iltakoulussa tukensa "Luomu 20" -tavoitteelle