Hyvä viljasato täyttää EU:n interventiovarastot

12.08.1997
Odotettavissa oleva hyvä viljasato nostaa EU:n interventioviljan määrän 11
miljoonaan tonniin ensi markkinakauden loppuun mennessä, arvioi EU:n komission
maatalousosasto. Viime kauden lopussa interventioviljan määrä oli 2,3
miljoonaa tonnia.

Maatalousosaston raportissa ennustetaan, että interventiovarastot kasvavat
edelleen EU:n itälaajenemisen myötä. Markkinakaudella 2001 - 2002
interventiovarastoissa arvioidaan olevan yhteensä 14,3 miljoonaa tonnia viljaa.
Vuoteen 2006 mennessä määrän arvioidaan nousevan peräti 58 miljoonaan tonniin,
josta 46 miljoonaa tonnia olisi pelkkää vehnää.

Vilja-ala ja hehtaarisato kasvavat

Komission maatalousosasto ennustaa, että EU:n viljantuotanto markkinakaudella
2001 - 2002 on 202 miljoonaa tonnia. Markkinakaudelle 2005 - 2006 ennuste
näyttää 214 miljoonaa tonnia huolimatta siitä, että kesantoprosentiksi on
laskelmissa arvioitu 17,5. Tuotannon määrä voi todellisuudessa nousta paljon
suuremmaksikin, sillä komissio ehdotti heinäkuussa, että
kesannointivelvoitteesta luovuttaisiin kokonaan vuonna 2000.

Maatalousosaston raportti ennustaa myös keskimääräisten hehtaarisatojen
nousevan. Markkinakaudella 2005 - 2006 keskisadon arvioidaan olevan 5,89 tonnia
hehtaarilta, kun se juuri päättyneellä kaudella oli 5,46 tonnia. Myös viljan
kulutuksen arvellaan kasvavan nykyisestä noin 170 miljoonasta tonnista vuoteen
2006 mennessä noin 178 miljoonaan tonniin, josta 109 tonnia olisi rehuviljaa.

Öljy- ja proteiinikasvien tuotanto pysyttelee nykyisellä tasolla

Maatalousosaston raportissa arvioidaan, että öljykasvituotanto nousee 12,8
miljoonaan tonniin, eli kasvua nykyisestä olisi vain 0,4 miljoonaa tonnia.
Hehtaarisato pysyttelee noin 2,3 tonnissa. Proteiinikasvien sadon arvioidaan
pysyvän 4,5 miljoonassa tonnissa. Sekä öljykasvien että proteiinikasvien
satoarviot perustuvat 17,5 prosentin kesantoprosenttiin, joten todelliset
määrät voivat niidenkin kohdalla olla suuremmat.

EU:n komission maatalousosaston raportti on yhteisön maatalouspolitiikan
tulevaisuutta käsittelevän CAP 2000 -sarjan neljäs osa. Sarjan seuraava
raportti tarkastelee maaseudun kehitystä. (FF-Reuter)