Jodi ensimmäisenä uuden ravitsemusneuvottelukunnan käsittelyyn

25.11.2014
Uusi valtion ravitsemusneuvottelukunta vuosille 2014 – 2017 on nimetty. Neuvottelukunnan rooli nimenomaan tieteellisenä asiantuntijaelimenä vahvistui uudessa kokoonpanossa. Ensimmäisenä työnään neuvottelukunta pohtii riittävää jodin saantia.

Uudessa kokoonpanossa on ravitsemuksen asiantuntijoita ja tutkijoita ravitsemustieteen, lääketieteen, kansanterveyden, maa- ja elintarviketalouden, elintarviketurvallisuuden, ruokapalvelujen, opetuksen, ravitsemuskasvatuksen ja kuluttajatutkimuksen alueilta.

"Ruokasuositusten toteuttaminen linjattava kunnissa osaksi terveyden edistämistä."

Neuvottelukunta tulee esittämään toimenpiteitä uusien ravitsemussuositusten viemiseksi käytäntöön. Se muun muassa haluaa, että ruokasuositusten toteuttaminen linjataan kunnissa osaksi terveyden edistämistä ja että ravitsemuksen näkyvyyttä päätöksenteossa lisätään.

Lautaselta lannoitukseen

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan uutena pääsihteerinä aloitti syyskuussa MMM, laillistettu ravitsemusterapeutti Arja Lyytikäinen. Pitkäaikainen pääsihteeri Raija Kara jäi eläkkeelle.           

Liikunta on otettu osaksi uusia pohjoismaisia ja suomalaisia ravitsemussuosituksia.                                                                                        

Myös liikunnan asiantuntijat ja tutkijat ovat nyt mukana neuvottelukunnassa, sillä liikunta on otettu osaksi uusia pohjoismaisia ja suomalaisia ravitsemussuosituksia, kertoo neuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen.                                                                                        

– Uuden neuvottelukunnan kokoonpano kattaa varsin laajasti väestön ravitsemuksen edistämisen asiantuntijuusalueet, aina tuotannon tuntemuksesta lautaselle asti. Tietoa löytyy, ihmisen ravinnontarpeesta ruuan turvallisuuteen ja terveysvaikutuksiin sekä kansanterveyden edistämiseen, Lyytikäinen painottaa.

Lue lisää uuden neuvottelukunnan työsarasta Tiedä mitä syöt -artikkelista:
Laatu maksaa hieman enemmän: Jodi ensimmäisenä ravitsemusneuvottelukuntaan