Kahdeksan prosenttia Suomen maatiloista tuottaa luomua

06.09.2013
Luomutuotantoon on viime vuosina siirtynyt etenkin pihvikarja- ja lammastiloja, kertoo Eviran luomuvalvonta. Kaikkiaan luomutiloja on jo noin 4 300 kaikkiaan 60 000 maatilasta. Kasvukaudella 2013 noin yhdeksän prosenttia eli 206 000 hehtaaria koko Suomen peltoalasta on luomuviljeltyä.

Luomutilat ovat suuria, sillä luomutilan keskimääräinen pinta-ala on 48 hehtaaria, kun tavanomaisesti viljellyn tilan viljelyala on 39 hehtaaria.

Parin viime vuoden aikana on luomuun siirtynyt muutamia suuria kasvinviljelytiloja, jotka ovat samalla aloittaneet pihvikarjan tai lampaiden pidon. Luomualan ja –tuotannon kasvu ovat hallituksen tavoitteena.

Isot eläintilat tarvitsevat laidunta

Ylitarkastaja Beata Meinander elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta kertoo, että luomueläintilat ovat viljelyalaltaan lähes kaksi kertaa suurempia kuin luomutilat keskimäärin. Peltoa tarvitaan muun muassa siksi, että eläimet pääsevät laitumelle luomutuotannon ehtojen mukaisesti.

Keskimäärin luomutilalla ammuu noin 40 lypsy- tai emolehmää.

Luomunautakarjatilojen eläinmäärä on myös huomattavasti suurempi kuin tavanomaisilla tiloilla. Keskimäärin luomutilalla ammuu noin 40 lypsy- tai emolehmää, tavanomaisilla tiloilla alle 30. Suuret tilat tarvitsevat yhteistyökumppaneiksi pienempiä, luomurehua tuottavia kasvinviljelytiloja.

Rehuvalkuaisen omavaraisuus haaste

Kasvanut luomukotieläintilojen määrä on lisännyt myös luomurehujen kysyntää. Luomurehujen valvontajärjestelmään liittyneiden toimijoiden määrä onkin kaksinkertaistunut parin viime vuoden aikana.

 Suomessa tuotetulle luomurypsille on kova kysyntä valkuaisrehun lähteenä.

Useat teollisten rehujen valmistajat ja sisämarkkinatuojat ovat ottaneet luomurehut valikoimiinsa. Suomessa tuotetulle luomurypsille on kova kysyntä valkuaisrehun lähteenä. Luomurypsin viljelyssä ei käytetä esimerkiksi torjunta-aineisiin kuuluvia neonikotinoideja, joiden epäillään haittaavan pölyttäjien selviytymistä.

Luomuelintarvikkeiden valmistusta harjoittavista yrityksistä tavallisimpia olivat liha-, leipomo- sekä kasvis- ja marjatuotteiden valmistajat. (Ruokatieto)