Kaikki eivät tunne punaista lihaa

10.02.2014
Naudanlihan tunnistaa punaiseksi lihaksi 90 prosenttia suomalaisista, mutta sen jälkeen menee huterammaksi. Vain joka kolmas tunnistaa makkaran punaiseksi lihaksi. Jopa 6 prosenttia laskee lohen punaisiin lihoihin.

Käsite punainen liha on merkittävä, koska sen osuutta ruokavaliossa neuvotaan vähentämään tammikuussa julkaistuissa tuoreimmissa suomalaisissa ravitsemussuosituksissa. Vakiintuneen suomalaisen määritelmän mukaan punaista lihaa ovat naudan, sian ja lampaanlihat.

Punaista lihaa ovat naudan, sian ja lampaanlihat.

Mikä mielestäsi on punaista lihaa? kysyttiin tuhannelta suomalaiselta Gallup Elintarviketiedon kuluttajatutkimuksessa, josta kertoi Lihalehti. Sähköinen kysely tehtiin lokakuussa 2013.

Leikkeleet hämmentävät

Tutkimuksessa 74 prosenttia vastaajista laskee hevosenlihan punaiseksi lihaksi. Lampaan liittää tähän ryhmään 66 prosenttia, sianlihan 65 prosenttia, riistan 61 prosenttia ja lihaleikkeleet vain 43 prosenttia.

Siipikarjanliha osataan pääosin erottaa punaisesta lihasta. Sen puolesta äänesti vain 3 prosenttia suomalaisista.

Pääsihteeri Raija Kara valtion ravitsemusneuvottelukunnasta kertoo, että riistalihaa ja muita vähemmän käytettyjä lihoja ei ole luokiteltu punaisen lihan sisä- tai ulkopuolelle, koska niiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen ei ole tehty riittävästi kunnollisia tutkimuksia.

Useimmin lihaa syövät pitivät lihalaatuja punaisempina kuin harvoin lihaa syövät.

 Vastauksissa näkyi Lihalehden mukaan trendi, jossa useimmin lihaa syövät pitivät lihalaatuja punaisempina kuin harvoin lihaa syövät. Poikkeuksena olivat kuluttajat, jotka eivät syö lihaa lainkaan. He pitivät lihoja kaikkein punaisimpina. Kaikkien lihalajien kohdalla naiset arvioivat miehiä useammin niiden olevan punaisia.

Viime vuonna suomalaisista 38 prosenttia kertoi syövänsä lihaa joka päivä, 42 prosenttia useita kertoja viikossa, 12 prosenttia noin kerran viikossa ja noin 4 prosenttia ei syö lihaa lainkaan. Aiempiin vuosiin verrattuna hieman harvempi syö lihaa joka päivä, mutta useita kertoja viikossa syövien määrä on vastaavasti kasvanut. Lihaa syömättömien määrä on pysytellyt vakaana tai hieman laskenut.

Arvio: Suurin piirtein suosituksessa

Uusissa ravitsemussuosituksissa punaista lihaa ohjataan syömään enintään 500 grammaa viikossa. Määrä ilmoitetaan kypsän lihan painona.

Lihatiedotus laski, että suomalaisten syömä punaisen lihan määrä on nyt lähes suosituksen mukainen, reilu 500 grammaa viikossa.

"Supistuu reilu kilo raakaa, luullista lihaa reiluksi 500 grammaksi kypsennettyä, syötävää lihaa."

Tällä hetkellä Suomessa syödään vuodessa henkeä kohti 77,5 kiloa lihaa luullisena raakapainona ilmaistuna. Siitä noin 55 kiloa on punaista lihaa, joten viikossa punaista lihaa kulutetaan hieman yli kilo. Kun lihasta poistetaan luut ja se kypsennetään, supistuu reilu kilo raakaa, luullista lihaa reiluksi 500 grammaksi kypsennettyä, syötävää lihaa. (Ruokatieto)