Kestävän lounaan hankinta on mallitettu

20.10.2014
Moni suomalainen on kiinnostunut terveellisestä ja kestävän kehityksen huomioivasta syömisestä. Kodin ulkopuolella syödyn ruuan sisältö ja vastuullisuus saattavat kuitenkin jäädä arvailujen varaan. Nyt henkilöstöruuan ravitsemuslaadun kilpailutus ja viestintä on mallitettu.
Henkilöstöruokailun suunnittelun, toteutuksen ja kilpailutuksen avuksi on tehty malliasiakirja, joka sisältää kriteerit aterioiden monipuolisuudesta, annoskoosta ja ravitsemuslaadusta. Sopiva määrä ravitsevaa ruokaa on yksi osa kestäviä ruokailutapoja.
 

Monipuolisuus, annoskoko ja ravitsemuslaatu. 

– Laatuvaatimusten toteutumisen varmistamiseksi kriteerit tulee huomioida jo tarjousvaiheessa, painotti ravitsemusasiantuntija Laura Toivola Sydänliitosta esitellessään malliasiakirjaa.
 
Kestävän kehityksen muita alueita ei vielä pystytä huomioimaan yhtä hyvin kuin ravitsemuslaatua, koska niille ei ole numeerisia ohjeita.
 
Lue lisää vastuullisen henkilöstöruokailun kehittämisestä Tiedä mitä syöt -artikkelista!
Teesi 5. Tieto löytyy pakkauksista: Kestävä kehitys tulee henkilöstölounaalle