Kotitalous voi läpäistä koko peruskoulun

22.04.2014
Voisiko ruoka innostaa kehittämään koulun, jossa painotettaisiin kotitaloutta ja esimerkiksi ruokajärjestelmän yhteiskunnallista merkitystä tai kestävän kehityksen näkökulmaa ravitsemuksessa? Kotitalous kuuluu vuodesta 2016 lähtien taide- ja taitoaineisiin, joita opetetaan läpi peruskoulun ja lukion.

Koulut voivat perustaa kotitalouspainotteisia luokkia tai opetusta, ehdottaa Kotitalousopettajien liitto. Periaatteessa tällainen on mahdollista, sanoo opetusneuvos Marjaana Manninen opetushallituksesta. Hän ei vielä tiedä tällaisista päätöksistä, ja kunnat ovat vasta työstämässä omia tuntijakojaan.

"Koulut voivat perustaa kotitalouspainotteisia luokkia."

Kunnat ovat vastuussa paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä.

Vaikuta opetuksen perusteisiin

Uudessa, valmisteilla olevassa opetussuunnitelmassa kotitaloutta on mahdollista tuoda opetukseen sekä taide- ja taitoaineiden kiintiöstä että yläkoulussa lisäksi valinnaisaineiden joukossa.

Viime viikolla julkistetussa valtakunnallisessa opetussuunnitelmaluonnoksessa 7.-9. luokkien kotitalousopetuksen kolme sisältöaluetta ovat ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asuminen ja yhdessä eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa.

Ops 2016-luonnosta on mahdollista kommentoida.

Alakouluille ei vielä ole laadittu tarkempaa sisältöä, mutta kommenteissa sellaista on toivottu. Opetussuunnitelman perusteet Ops 2016-luonnosta on kaikkien mahdollista kommentoida ja ehdottaa täydennystä 15. toukokuuta saakka verkossa.

Yhteisvastuuta ja terveyttä

Kotitalousopettajien liiton mielestä kotitalousopetusta tulee lisätä ja kotitaloutta tarjota valinnaisena aineena kaikilla luokka-asteilla. Nyt sitä tyypillisesti opetetaan kaikille yhteisenä 7. luokalla ja valinnaisena yläkoulun 8. ja 9. luokalla.

"Hyvän ruuan arvostus syntyy itse tekemisen ja oivaltamisen kautta."

Kotitaloustunneilla lapsi oppii arvostamaan ruokaa ja ruuan tekijöitä sekä kouluruuan merkitystä hyvinvoinnille, opettajat perustelevat. Hyvän ruuan arvostus syntyy itse tekemisen ja oivaltamisen kautta.

Keittiötyöskentely sopii monenlaisille oppijoille, voi auttaa kotoutumisessa ja edistää yhteisöllisyyttä, yhteisvastuullisuutta ja tasa-arvoa opetuksessa. Kotitaloudessa opituilla tiedoilla ja taidoilla on suuri merkitys kansanterveyden kannalta, Kotitalousopettajien liitto muistuttaa. (Ruokatieto)