Kouluruokailun hyvät ideat kiertoon

10.03.2014
Suomalainen kouluruokaverkosto kerää, jalostaa ja jakaa kunnianhimoisia ideoita, joilla koululais- ja oppilaitosruokailu kiitää ylöspäin ruokailijoiden, heidän lähipiirinsä sekä päättäjien arvoasteikossa. Tietoa jaetaan Suomesta maailmalle englanniksi nimellä The Finnish School Meal Network.

Toimivia esimerkkejä halutaan jakaa myös muulle maailmalle.

Osaajien verkosto on asettanut tavoitteet korkealle: suomalainen kouluruoka maailman parhaaksi! Toimivia esimerkkejä halutaan jakaa myös muulle maailmalle. Suomalainen kouluruokailu kiinnostaa etenkin asiantuntijavieraita, jotka tulevat tutustumaan Suomen Pisa-menestystä niittäneeseen opetusjärjestelmään.

Maksutonta kouluruokailua on järjestetty Suomessa vuodesta 1948. Ruokailua pidetään tasapuolisten kouluttautumisen mahdollisuuksien yhtenä kulmakivenä. Kyse on niin oppilaiden kuin koulun aikuisten työhyvinvoinnista.

Somesta lautasille

Elo-säätiön luotsaama verkosto liittää yhteen tekijöitä ruokakulttuurin, opetuksen, ruuan alkutuotannon, ruokapalveluiden, tutkimuksen ja yritysten maailmoista.

Facebookin lisäksi twitterissä tunnuksilla #kouluruoka ja #kouluruokailu.

Mukana ovat opetushallitus, Gastronomien seura, tuottajajärjestö MTK, Ruokatieto, Helsingin yliopisto, Kuntaruokailun asiantuntijat ry, Edutaru Oy, Fazer Food Services, Continental Foods Finland and Metsä Tissue.

Hyviä kouluruokauutisia jaetaan Facebookin lisäksi twitterissä tunnuksilla #kouluruoka ja #kouluruokailu.  Viestinnän lisäksi Suomen kouluruokailua nostavat Parempaa kouluruokaa –kokkikilpailu, joka käydään seuraavaksi Gastro-messuilla maaliskuussa, sekä kouluravintolakohtainen tasokoe Kouluruokadiplomi. (Ruokatieto)