Kuluttajatiedon julkistajia palkittiin

01.09.1998
Kuluttajansuojalain 20-vuotispäivän kunniaksi kauppa- ja teollisuusministeriö
palkitsi ansiokkaita tiedon tuottajia ja välittäjiä kuluttajan aseman
vahvistamisesta.

Kuluttajatiedon julkistamispalkinnon sai toiminnanjohtaja GUN VÄYRYNEN, joka
toimi pitkään ensimmäisen suomalaisen kuluttajayhdistyksen
Kuluttajat-Konsumenterna ry:n johdossa. Palkinnolla muistettiin myös
osastopäällikkö HILKKA JANHOSTA, jonka johdolla Työtehoseuran kotitalousosaston
tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoiminta on suuntautunut käytännönläheisiin
ongelmiin. Kuluttajatiedon julkistamispalkinnon sai myös TV2:n
Ekoisti-ohjelmasarja. Ekoisti tutkii tuotteita ja palveluita sekä kertoo
kuluttajan ja luonnon kannalta parhaista vaihtoehdoista. (FF)