Lähes 10 miljoonaa pohjoisen kuljetustukiin

28.11.1997
Hallitus myönsi torstaina tälle vuodelle yhteensä 9,6 miljoonaa markkaa lihan
ja maidon kuljetustukeen Pohjois-Suomeen. Maidon osuus kuljetustuesta on 8,9
miljoonaa markkaa, ja sitä maksetaan viidelle pohjoissuomalaiselle meijerille.
Lihan kuljetustukea maksetaan yhteensä 0,7 miljoonaa markkaa lihan ostajille,
joista pääosa on teurastamoja. Sekä maidon että lihan kuljetustuki maksetaan
kansallisista varoista eli valtion budjetista.

Maidon kuljetustukia maksetaan pohjoisen meijereiden yhdessä tekemän hakemuksen
perusteella. Eniten kuljetustukea eli 3,6 mmk saa Osuuskunta Lapin Maito, ja
lähes samaan pääsee Kainuun Osuusmeijeri 3,2 miljoonaallaan. Jk Juusto Kaira
Oy saa 1,4 mmk, Tornionlaakson Maito Oy 0,4 mmk ja Koilliskuntain Osuusmeijeri
0,3 mmk. Tuella kompensoidaan pitkistä kuljetusmatkoista johtuvia
keskimääräistä korkeampia maidon keräilykustannuksia. Tuen avulla maidon
laskennalliseksi nettokustannukseksi meijerille saadaan 10,4 penniä litralta.
(FF)