Lähes puolet kuluttajista aikoo ostaa enemmän luomuruokaa

02.11.2009
Kuluttajien kiinnostus ostaa luomuruokaa on tutkimuksen mukaan säilyttänyt viime vuonna saavutetun korkean tason: 44 prosenttia vastaajista ilmoitti lisäävänsä luomutuotteiden käyttöä.

Varsinkin luomuelintarvikkeiden säännölliset käyttäjät ovat yhä innokkaampia lisäämään luomun osuutta ostoskorissaan. Heistä peräti 76 prosenttia aikoo lisätä luomun käyttöä. Vastaava luku vuonna 2008 oli 70 prosenttia.

Ruokatiedon Luomutiedotuksen tilaama seurantatutkimus osoittaa, että luonnonmukaiseen tuotantoon suhtaudutaan myönteisesti, mutta ilman itselle sopivaa tuotetta positiivinen suhtautuminen ei muutu ostoiksi. Tuote valitaan vasta kokeilujen kautta.

Mieluisa tuote luo halun laajentaa luomuostoja

Tiedotuspäällikkö Marika Auersalmi Ruokatiedon Luomutiedotuksesta huomauttaa, että kuluttajan löytäessä itselleen mieluisan luomutuotteen, lisääntyy samalla halu katsella mitä muuta luomuna olisi tarjolla. Samalla lisääntyy tietoisuus eri tavoin tuotettujen vaihtoehtojen eroista.

- Tämä on kovaa dataa siitä, että jos asiakkaasi ostaa yhden luomuelintarvikkeen, myy hänelle toinenkin tuote! On ilahduttavaa nähdä näissä asioissa yhä aktiivisempia kauppoja ja tavarantoimittajia, Auersalmi kiittelee.

Puhdas mielikuva vahvistunut

Luomuun liitetyistä mielikuvista puhdas mainittiin useammin kuin koskaan aikaisemmin, kaikkiaan 22 prosentissa vastauksista. Terveellisyys tuli esiin noin joka kymmenennessä vastauksessa, mikä oli hieman viimevuotista harvemmin. Yleisimmin mieleen tulevat ominaisuudet ovat edelleen luonnonmukainen ja alkutuotanto ilman keinotekoisia aineita.

Tutkimukseen haastatelluista kolmannes käyttää luomua säännöllisesti vähintään 2 - 3 kertaa kuukaudessa. Kerran kuukaudessa tai sitä harvemmin luomutuotteita ostaa 40 prosenttia vastaajista. Neljännes vastaajista ei osta luomutuotteita lainkaan. Vuonna 2008 noin prosentti kotitalouksien elintarvikeostojen arvosta oli luomua.

Taloustutkimus Oy teki kyselyn 981 kuluttajalle lokakuussa 2009. Vastaukset on painotettu vastaamaan koko väestöä. Tutkimus on toteutettu vuodesta 2005 lähtien vuosittain. (Ruokatieto)

Ruokatieto: Luomumarkkinat Suomessa

EU:n luomumerkkikilpa siirtymässä äänestysvaiheeseen (27.10.2009)
Kaupan kausiapulaiset perille luomusta ja ruuan vastuullisuudesta (19.10.2009)
Luomuruoka sittenkin ravitsevampaa? (23.9.2009)
USA:ssa luomu jo valtavirtaa (17.9.2009)