Lähiruoka halutaan nimetä iskevämmin EU:ssa

21.05.2013
Euroopan komissio kysyy kansalaisilta vinkkejä paikallisen ruuan uudeksi nimeksi. Nyt käytössä on ollut käsite local farm products, paikalliset maatilan tuotteet. Nimityksen tulisi kuvastaa tilatuotantoa ja lyhyitä toimitusketjuja.

Tuote viljellään ja valmistetaan myyntikuntoon maatilalla.

Paikallisruuan ominaisuuksia on komission mukaan tilatuotanto, jossa tuote viljellään ja valmistetaan myyntikuntoon maatilalla. Tuotteet ovat maatilan hallinnassa koko jalostuksen ajan. Lisäksi paikalliset ruuat myydään maatilalta kuluttajalle suoraan tai korkeintaan yhden välikäden kautta. Kyseessä voi olla esimerkiksi tuoreet hedelmät, leipä, makkara tai juusto.

Kaikki tämä tulisi siis kiteyttää tehokkain sanoin, jotka jäävät kuluttajien mieleen ja päätyvät arkikäyttöön.

Alkuperämerkki lyhyille ruokakerjuille?

Avoin verkkokuuleminen uudesta paikallisruokanimityksestä jatkuu toukokuun 31. päivään saakka. Kysely on englanninkielinen, mutta yhteinen nimitys tarvitaan jokaisella EU:n kielellä.

Komissio suunnittelee uuden, vapaaehtoisen alkuperämerkin perustamista suoraan myytävälle paikallisruualle.

Agra Europe –lehden mukaan komissio suunnittelee uuden, vapaaehtoisen alkuperämerkin perustamista suoraan myytävälle paikallisruualle.

Myös saarilla tuotetulle ruualle ja vuoristoissa tuotetulle ruualle puuhataan omia erikoismerkintöjään. Niiden myöntäminen perustuisi oletettavasti EU:n maataloustukijärjestelmään kuuluviin epäsuotuisten alueiden erityistukiin. (Ruokatieto)