Lähiruokatutkimus: Luomu houkuttelee, kasvisruokavalio ei

05.02.2013
Neljä kymmenestä suomalaisesta aikoo ostaa entistä useammin luomuruokaa. Kasvisruokavalioon siirtymistä sen sijaan ei juuri harkita niin oman terveyden, eettisten syiden kuin ympäristönkään vuoksi.

Suomalaisten suhtautumista ruokaan ja alkutuotantoon kysyivät tuottajajärjestö MTK ja maaseudun Sivistysliitto. Lähiruokaa, kiitos! Mutta.. –tutkimuksen mukaan kasvisruokavalioon eettisten syiden vuoksi siirtymistä vastusti puolet nuorista ja 44 prosenttia kaikista suomalaisista.

Vähiten vastustajia oli yli 55-vuotiaissa. Suopeimpia kasvisruokavalioon siirtymiselle olivat yli 65-vuotiaat, joista eettistä kasvisruokailua kannatti 16 prosenttia.  

Moni ei ota kantaa

Ympäristön tai terveyden vuoksi kasvisruokavalioon siirtyminen saivat hieman myönteisemmän vastaanoton. Ympäristövaikutusten vähentämisen nimissä noin joka neljäs pitää kasvisruokailua suositeltavana.

Terveyssyitä pidettiin vahvimpana syynä kasvisruokaan. Sitä kannatti 31 prosenttia vastaajista.

Terveyssyitä pidettiin vahvimpana syynä kasvisruokaan. Sitä kannatti 31 prosenttia vastaajista. Suurinta kannatus oli iäkkäämpien joukossa ja vähäisintä 18 – 24-vuotiailla, joista vain 22 prosenttia halusi suosia kasvisruokaa terveyden vuoksi.

Vain joka kolmas vastusti terveyden vuoksi kasvisruokailuun siirtymistä, kun eettisten syiden vuoksi sitä vastusti 44 prosenttia ja ympäristön takia 39 prosenttia. Vastaajan iän noustessa väheni kasvisruuan vastustus, mutta samalla nousi niiden määrä, jotka eivät halua tai osaa vastata kysymykseen.

Kaikissa kysymyksissä noin yksi kuudesta ei osannut sanoa kantaansa, ja ikäluokasta riippuen jopa 20 – 30 prosenttia ilmoitti, ettei ole samaa eikä eri mieltä. Moni ei siis ole pohtinut tai päättänyt kantaansa tai arastelee kertoa siitä. Myös kysytyn elintapamuutoksen suuruus oletettavasti vaikutti vastauksiin. Pienempiin muutoksiin, kuten kasvisaterioiden lisäämiseen, saattaisi useampikin lähteä mukaan. Aiemmissa kyselyissä esimerkiksi pohjoismaiset työpaikkaruokailijat ovat toivoneet lisää kasvisruokavaihtoehtoja. Onkin alettu puhua joustavasta kasvissyönnistä eli fleksitarismista. Se ei ole lihaa vastaan vaan kasvisten puolesta.

Luomu valloittaa etelää

Vahvinta luomusuuntaus oli Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Niissä käytön lisäämistä suunnitteli lähes puolet vastaajista.

Luomuruoka sai selvästi enemmän tukea kuin kasvisruokavalio. Luomulle suopeita olivat etenkin 25 – 44-vuotiaat, yli 70 000 euron vuosituloja nauttivat sekä johtajat ja kotivanhemmat, joista noin puolet aikoi lisätä luomun ostamista.  Johtavassa asemassa olevista tällä kannalla oli jopa 62 prosenttia vastaajista. Tässä kysymyksessä puhuttiin käytön lisäämisestä, ei kokonaan luomuruokaan siirtymisestä. 

Vahvinta luomusuuntaus oli Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Niissä käytön lisäämistä suunnitteli lähes puolet vastaajista.

Luomun lisäämistä vastaan oli puolet maanviljelijöistä, kolmasosa 18 – 24-vuotiaista ja neljäsosa hyvin pienituloisista.

MTK:n julkaiseman raportin toteutti Ajatuspaja e2. Tiedot keräsi Taloustutkimus Suomi tänään –kirjekyselyssään 3 900 suomalaiselta. Kysely tehtiin syys-lokakuussa 2012. (Ruokatieto)