Lapsuuden maitolasilliset vahvistavat liikkeitä vanhana

18.09.2013
Lapsuudessa juotu maito oli yhteydessä parempaan fyysiseen suorituskykyyn vanhuudessa, selviää tuoreesta brittitutkimuksesta. Lapsena noin 4,3 desilitraa päivittäin maitoa juoneet olivat 5 prosenttia nopeampia kävelijöitä 63–86-vuotiaina kuin vähemmän maitoa juoneet.

Kalsiumin saanti lapsuudessa oli yhteydessä keskimäärin 4 prosenttia vauhdikkaampaan kävelynopeuteen vanhuusiässä. Lapsuuden suurempi proteiinin saanti puolestaan liittyi parempaan tasapainoon ikääntyneillä. Aikuisena syöty runsaampi proteiini lisäsi sekin vanhuuden kävelynopeutta 2 prosenttia.  

Luuston huipputiheydellä merkitystä

Tulosta selitetään luuston huippumassalla. Tutkimuksessa lapsuuden maidonkulutus liittyi parempaan luuston tiheyteen aikuisena, mikä taas vaikutti ”nouse ja kävele” –testin tuloksiin.

Pienetkin erot fyysisessä suorituskyvyssä voivat vaikuttaa merkittävästi päivittäisten toimien sujumiseen.

Tutkijat toteavat, että viiden prosentin muutos voi tuntua pieneltä, mutta pienetkin erot fyysisessä suorituskyvyssä voivat vaikuttaa merkittävästi päivittäisten toimien sujumiseen.

Artikkelissa tarkasteltiin Boyd Orr –tutkimuksen tuloksia. Tässä pitkäkestoisessa seurantatutkimuksessa alun perin 0 - 19-vuotiaita lapsia seurattiin yli 60 vuotta. Tutkimus julkaistiin Age and ageing -lehdessä vuonna 2012. (Ruokatieto)