Normaali versio

Luomuinstituutti vahvistaa Suomen luomututkimusta

22.02.2013
Luomuinstituutti aloitti toimintansa tämän vuoden alussa Mikkelissä. Siitä halutaan suomalaisen luomuasiantuntemuksen koordinaattori ja kärkitoimija Euroopassa.

Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n perustamaa instituuttia koordinoi Helsingin yliopisto.

Luomuinstituuttia ryhdyttiin alun perin perustamaan Jorma Ollilan johtaman maabrändivaltuuskunnan esityksestä. Valtuuskunta halusi edistää luomun tieteellistä tutkimusta, alkutuotantoa ja kysyntää.

Toiminnan kunnianhimoinen tavoite on luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden kehittäminen ensin eurooppalaiselle keskitasolle ja sitten maamme ruuantuotannon valtavirraksi.


Yhteistyötä laajan toimijakentän kanssa

Luomuinstituutin läheisimpiä yhteistyötahoja hankkeissa ovat luomua edistäjä Pro Luomu ry, maatalouden neuvontajärjestö Pro Agria, tuottajajärjestö MTK, Aalto-yliopisto, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon ammatillinen koulutus.

Luomuinstituutin tuloksia ja viestintää voivat hyödyntää kaikki luomuruokaverkostossa pellolta kuluttajiin asti.

Yhteistyötä tehdään myös luomuyrittäjien ja –viljelijöiden kanssa.  Luomuinstituutti on lisäksi kokoamassa kansainvälistä ohjausryhmää ulkomaisista luomuasiantuntijoista.

Luomuinstituutin tuloksia ja viestintää voivat hyödyntää kaikki luomuruokaverkostossa pellolta kuluttajiin asti. Kohderyhmään kuuluvat myös viranomaiset, neuvojat, koulutus- ja neuvontaorganisaatioiden edustajat, tutkijat, kehittäjät, suurkeittiöt sekä tiedotusvälineet ja tiedottajat.

20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä mahdollista

Luomuinstituutin johtaja, professori Pirjo Siiskonen on tyytyväinen, että hyviä yhteistyökumppaneita on paljon.

- Siksi uskon että pääsemme hyvin eteenpäin. Valtioneuvoston tavoite, että ruuantuotannosta 20 prosenttia olisi luomua vuoteen 2020 mennessä, ei tunnu mahdottomalta, Siiskonen toteaa.

Näin alussa työ on paljolti toiminnan suunnittelua, hankerahoituksen hakemista sekä olemassa olevien hankkeiden ja tutkimusten kartoittamista.

Luomuinstituutin koordinaatioyksikön henkilökuntaan kuuluvat Siiskosen lisäksi tutkimuskoordinaattori Jaakko Nuutila MTT:stä ja viestintäsuunnittelija Anne Hytönen.

- Rahoitusta on saatu muun muassa tutkimusohjelman tuottamiseen. Työ perustuu pääosin projektirahoitukseen. Pienellä budjetilla toimitaan toistaiseksi, Siiskonen kertoo.

Keskiössä luomun tutkimus

Luomun lääketieteellinen, ravitsemukseen ja terveydellisiin vaikutuksiin kohdistuva tutkimus ei ole koskaan ollut vahvaa Suomessa. MTT:llä oli Juvalla ja Mikkelissä luomukasvintuotannon tutkimusta, mutta se on vain pieni siivu tutkimuksessa.

- Luomuinstituutissa tutkimus on monitieteistä, eli ero on oleellinen. Yhteiskuntatieteilijänä minun näkökulmani on kokonaisvaltainen, Siiskonen toteaa.

Rahoituksen saaminen riippuu paljolti siitä, miten hyvin tutkimus pystyy vastaamaan elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tutkimusohjelmatyötä tehdään elinkeinoelämän ja MTT:n ja yliopiston tutkijoiden kanssa. Rahoituksen saaminen riippuu paljolti siitä, miten hyvin tutkimus pystyy vastaamaan elinkeinoelämän tarpeisiin.

- Haemme myös rahaa FidiPro-professuuriin, eli kansainvälisen tutkijan tuomiseen Suomeen. Rahoittajana olisi Tekes tai Suomen Akatemia.

Etelä-Savo on Luomuinstituutin koelaboratorio, josta tuloksia voi levittää muualle maahan.

Tiedolla taistellaan ennakkoluuloja vastaan

Pirjo Siiskonen kertoo, että Luomuinstituutin työn haasteena on saada markkinoille kotimaista luomuruokaa.

Monien ajattelu on ennakkoluulojen, väärien mielikuvien ja virhekäsitysten varassa. Onkin haaste voittaa myönteinen mielikuva luomulle.

Luomuun liittyvässä asenneilmastossa on Siiskosen mukaan tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta kansalaisten tiedoissa on paljon aukkoja. Monien ajattelu on ennakkoluulojen, väärien mielikuvien ja virhekäsitysten varassa. Onkin haaste voittaa myönteinen mielikuva luomulle.

Rahoituksen saaminen luomututkimukseen on myös haaste. Tutkimusta tarvitaan kovasti lisää.

- Kentällä meidät on otettu positiivisesti vastaan. Viesti on ollut, että on kaivattu tällaista yksikköä, joka vahvistaa tutkimusta ja tukee toiminnallaan kentän muita toimijoita, Pirjo Siiskonen toteaa. (Ruokatieto - Anja Hiltunen)