Luomumaitoa juovat lapset saavat ruuasta vain vähän D-vitamiinia

15.11.2013
Luomumaitoa juovat lapset saavat miltei puolet vähemmän D-vitamiinia verrattuna tavanomaista maitoa juoviin lapsiin. Tilanne selvisi Helsingin yliopiston tutkimuksessa. Luomumaitoon ei Suomessa lisätä D-vitamiinia.

Tutkimuksessa vertailtiin luomumaitoa ja tavanomaista maitoa tarjoavan päiväkodin lasten D-vitamiinin saantia päiväkoti- ja kotiruuasta sekä vitamiinivalmisteista. Lisäksi lasten veren D-vitamiinipitoisuudet mitattiin.

Tutkimukseen osallistui 20 lasta, joista puolet oli hoidossa päiväkodissa, jossa tarjottiin pääosin luomuruokaa. Vaikka tutkittavien määrä oli pieni, oli otos tilastollisesti edustava. 

Valtaosa D-vitamiinista valmisteina

Vaikka D-vitamiinin saannissa oli suuri ero ryhmien välillä, oli lasten kokonaissaanti suositusten mukaista. Tämä johtui siitä, että kaikki tutkimuksen osallistuneet lapset söivät suositusten mukaisesti D-vitamiinivalmisteita. Luomumaitoa juovilla valmisteiden osuus kokonaissaannista oli liki 80 prosenttia.

Ilman vitamiinilisän käyttöä luomumaitoa juovien lasten D-vitamiinin saanti olisi jäänyt selvästi alle suositusten.

Tutkimuksen projektityöntekijä, ravitsemustieteen maisteriopiskelija Essi Skaffari kertoo, että lasten verestä mitatut D-vitamiinipitoisuudet olivat molemmissa ryhmissä viitearvojen mukaiset. Ilman vitamiinilisän käyttöä luomumaitoa juovien lasten D-vitamiinin saanti olisi jäänyt selvästi alle suositusten.

- D-vitamiinivalmisteiden käyttö on erityisen tärkeää luomumaitoa käyttäville, Skaffari summaa.

Luomupäiväkodin ruuassa vain vähän D-vitamiinia

Tavanomaista ruokaa tarjoavan päiväkodin ruoka sisälsi liki kymmenen kertaa enemmän D-vitamiinia luomuruokaa tarjoavan päiväkodin ruokaan verrattuna.

D-vitamiinia sisältäviä elintarvikkeita oli ruokalistoilla vähän, sillä luomupäiväkodeissa tarjottiin luomumaitotuotteiden lisäksi kasvisruokaa sekä margariinin sijaan voita. Voita ei vitaminoida kuten margariinia.

Myös kotiruuan D-vitamiinimäärissä oli miltei kolminkertainen ero luomumaitoa juovien ja vertailuryhmän välillä.

Myös kotiruuan D-vitamiinimäärissä oli miltei kolminkertainen ero luomumaitoa juovien ja vertailuryhmän välillä.

Luomupäiväkodissa olevat lapset joivat usein myös kotona luomumaitoa ja söivät kasvisvoittoisesti. Kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset söivät kalaa.

Kunnat haluavat lisätä luomuruokailua  

Tutkimus toteutettiin valtion ravitsemusneuvottelukunnan ehdotuksesta, sillä kiinnostus luomun käyttöön on lisääntynyt julkisissa ruokapalveluissa. Esimerkiksi Helsingissä on tavoitteena, että vuonna 2015 päiväkodeissa tarjottavasta ruuan raaka-aineista puolet on luomua.

Päiväkotiateriat saattavat muodostaa lapsilla jopa kaksi kolmasosaa päivän syödystä ruuasta.

Portaat luomuun -hankkeen mukaan tällä hetkellä noin kymmenesosa päiväkodeissa tarjottavan ruuan raaka-aineista on luomua.

Päiväkotiateriat saattavat muodostaa lapsilla jopa kaksi kolmasosaa päivän syödystä ruuasta, joten niiden vaikutus lasten ravitsemustilaan on merkittävä.

Luomumaitoa ei vitaminoida

Suomalaisten D-vitamiinin saannin parantamiseksi nestemäisiin maitovalmisteisiin ja ravintorasvoihin on lisätty D-vitamiinia jo kymmenen vuotta.

Maitovalmisteiden D-vitaminointi ei ole Suomessa pakollista, vaan se toteutetaan yhteisymmärryksessä elintarviketeollisuuden kanssa. Ruotsissa laki määrää lisäämään D-vitamiinia nestemäisiin maitotuotteisiin, myös luomumaitoon.

Markkinoilla ei saa olla samanaikaisesti sekä vitaminoitua että vitaminoimatonta luomumaitoa.

EU-lainsäädännön mukaan luomumaidon vitaminointi ei voi olla vapaaehtoista. Markkinoilla ei siis voi olla samanaikaisesti sekä vitaminoitua että vitaminoimatonta luomumaitoa.

Mikäli luomumaidon D-vitaminointi koetaan välttämättömäksi, täytyy kansallista lainsäädäntöä kehittää tai vaikuttaa siihen, että EU-lakia muutetaan.

Vitamiinilisää suositellaan ympäri vuoden

Lasten D-vitamiinin saanti on ennen vuotta 2010 julkaistujen tutkimusten mukaan ollut riittämätöntä. Maitovalmisteisiin ja ravintorasvoihin lisättävän D-vitamiinin määrää nostettiin vuonna 2010. Suomalaislasten nykyisestä D-vitamiinitilanteesta ei ole kattavaa tietoa.

Ravinnon merkitys D-vitamiinin lähteenä on Suomessa merkittävä, sillä auringon valo riittää D-vitamiinin muodostumiseksi iholla vain osan vuodesta. Vitaminoitujen maitovalmisteiden ja rasvojen lisäksi D-vitamiinin luonnollisia lähteitä ovat kala, kananmuna ja metsäsienet.

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa alle 2-vuotiaille suositellaan 10 mikrogramman ja 2–18-vuotiaille 7,5 mikrogramman päivittäistä D-vitamiinilisää ympäri vuoden.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan ETK Essi Skaffarin pro gradu -työssä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa alkuvuonna 2014. Skaffari esitteli tutkimuksen tuloksia Luomupäivillä Mikkelissä 13. marraskuuta. (Ruokatieto – Silja Nousiainen)

Päivitetty 15.11.2013 klo 19: Ensimmäinen lause tarkennettiin koskemaan D-vitamiinin kokonaissaantia.