Luomuruuan jalostajan avuksi opas kokoaa alan hiljaista tietoa

19.03.2013
Luomuraaka-aineen jatkojalostamista ruuaksi säännellään laajemmin kuin tavanomaista ruokaa. Nykyisten ja tulevien luomuruokayrittäjien tietä siivittämään on julkaistu ensimmäinen suomalainen opas.

Luomujatkojalostajan oppaan käytännönläheistä sisältöä on tuotettu ja testattu joukkouttamisen keinoin kahdessa työpajassa vuoden 2012 aikana. Tekijöiden mukaan 73-sivuisessa kirjasessa ei käydä läpi pelkästään luomutuotteiden virallisia minimivaatimuksia, vaan myös alan ammattilaisille kertynyttä kokemusta ja tietämystä minimiehdot ylittävästä kehitystyöstä.

"Luomussa on ollut alusta asti mukana läpinäkyvyys, jäljitettävyys, ruokaturvallisuus, eettinen tuotanto ja kestävä kehitys."

”Luomutuotanto on syntynyt erityisesti kuluttajien ja tuottajien tarpeesta kehittää terveellistä ja kestävää elintarviketuotantoa. Luomussa on ollut alusta asti mukana läpinäkyvyys, jäljitettävyys, ruokaturvallisuus, eettinen tuotanto ja kestävä kehitys”, oppaassa muistutetaan.

Luomuruokaa tuottaa 600 yritystä

Luomuelintarviketta lähestytään oppaassa kolmesta suunnasta: luomu liiketoiminnassa, luomu tuotannossa ja luomu markkinoilla. Luomutuotannon lainsäädännön lisäksi viitataan muuhun lainsäädäntöön, joka täytyy ottaa huomioon luomuelintarvikkeita valmistettaessa. Tekijät haluavat lisäksi tuoda esiin laista riippumattomia kaupallisia tekijöitä, kuten viestintää ja markkinointia.

Opas syntyi kahden maa- ja metsätalousministeriön hankkeen yhteistyönä. Mukana olivat Laurea-ammattikorkeakoulun Luomua lautaselle – luomuruokaa julkisiin ruokapalveluihin -hanke ja Kurmakka Organic Food Oy:n Luomujatkojalostus vauhtiin –hanke.

Vuoden 2013 alussa elintarviketurvallisuusvirasto Eviran luomuvalvontarekisterissä oli lähes 600 luomutuotteiden valmistajaa ja maahantuojaa, mutta näiden toiminnasta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa. Vuonna 2011 luomuvalmistajia oli noin 250 ja maahantuojia lisäksi 200. Luomuvalmistajista arviolta vain 10 yrityksen luomumyynti ylittää miljoona euroa vuodessa. Valtaosalla luomu on vain pieni osa yrityksen palettia.

Ammattikeittiöitä kuului Portaat luomuun –ohjelmaan vuoden 2012 lopussa lähes 1 600, joista valtaosa oli julkisia ruokapalvelutoimijoita. (Ruokatieto)