Luonnonlaidunliha sai yhtenäiset tuotantokriteerit

27.08.2013
Luonnonlaidunlihan tuotantotapa määriteltiin Suomessa. Jatkossa tavoitteena on työstää kriteerit sertifikaatiksi, joka voidaan painaa kuluttajapakkauksiin. Yhteisillä tuotanto-ohjeilla tavoitellaan selkeyttä ja luotettavuutta niin tuottajille kuin kuluttajille.

Naudan- ja lampaanlihantuottajien ja WWF Suomen yhdessä työstämät kriteerit määrittelevät muun muassa, millaiset alueet luetaan luonnonlaitumiksi, kuinka pitkään eläimet ovat näillä laitumilla ja miten niiden hyvinvoinnista huolehditaan myös laidunkauden ulkopuolella.

Luonnonlaidunlihaa myydään pääasiassa suoramyyntinä tiloilta.

Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF Suomesta kertoo, että Suomessa on jo monia luonnonlaidunlihan tuottajia, ja sitä myydään pääasiassa suoramyyntinä tiloilta. Tästedes vain tuotetta, jonka kaikki liha on sataprosenttisesti luonnonlaidunlihaa, saa myydä luonnonlaidunlihana.

Rehu paikallista tai luomua

Luonnonlaidunlihalle vahvistettiin kuusi kriteeriä. Tärkeimpiä niistä ovat, että yli puolet tuotannossa olevien eläinten laitumista tulee olla luonnonlaitumia ja eläinten tulee laiduntaa niillä vähintään puolet laidunkauden pituudesta. Laiduntaminen on naudoille ja lampaille luonnollista, lajinmukaista elämää.

Talvikasvatuksen aikana eläimen tulee saada oleskella kytkemättä esimerkiksi pihatossa tai ulkokasvatuksessa.

Talvikasvatuksen aikana eläimen tulee saada oleskella kytkemättä esimerkiksi makuuparsipihatossa tai ulkokasvatuksessa. Eläimille tulee myös antaa asianmukainen kivunlievitys.

Kriteerityöryhmän tuottajajäsen, eläintenhoitaja Jukka Tobiasson lisää, että käytettävä rehu on niin ikään määritelty: sen tulee olla Suomessa tuotettua tai luomua. Soijaa tai muuntogeenistä rehua ei hyväksytä lainkaan.

Kuluttaja hyötyy kriteeristä, joka edellyttää, että tuotteessa on tilan nimi ja yhteystiedot.

Kriteerit työstetään merkiksi

Sertifiointia varten aiotaan perustaa jatkohanke, joka työstää luonnonlaidunlihan kriteerit sertifioitavaan muotoon, järjestää merkin valvonnan ja sitoutuu sen edistämiseen. WWF:n mukaan tämä työ käynnistetään alkusyksystä.

"Olisi hienoa, jos luonnonlaidunlihasta kehittyisi tunnettu ja suosittu brändi."

WWF:n Tolvanen arvelee, että jatkossa luonnonlaidunlihan tuottajat perustavat yhdistyksen, joka edistää sertifioidun luonnonlaidunlihan markkinointia ja järjestää tuotannon valvonnan.

- Olisi hienoa, jos luonnonlaidunlihasta kehittyisi tunnettu ja suosittu brändi, samaan tapaan kuin esimerkiksi Reilun kaupan tuotteet, Tolvanen toteaa.

Suomen kriteerien kehittämisessä käytettiin pohjana Ruotsin vastaavaa järjestelmää. Ruotsissa sertifioitua luonnonlaidunlihaa on ollut kaupan hyllyllä yli kymmenen vuotta, ja tällä hetkellä sitä myydään noin 400 000 kiloa vuodessa.

Laiduntaminen pelastaa perinneympäristöjä

Luonnonlaidunlihalla tarkoitetaan lihaa, joka tulee vapaana esimerkiksi niityillä ja hakamailla laiduntavista eläimistä, kuten lampaista ja naudoista. Eläinten syödessä ruohoa ja näreikköjä sekä tallatessa ja lannoittaessa maata, ne tekevät luonnonhoitotyötä, joka ihmisvoimin olisi kallista ja hankalaa, osin mahdotontakin toteuttaa.

Laiduntamisen avulla voidaankin pelastaa katoamassa olevia arvokkaita maatalousmaiseman perinneympäristöjä, kuten niittyjä, metsälaitumia ja hakamaita, ja niillä asuvia kymmeniä uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.

"Yksi harvoista luonnon monimuotoisuutta parantavista ruuantuotantotavoista."

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan laiduntaminen luonnonympäristössä on yksi harvoista luonnon monimuotoisuutta parantavista ruuantuotantotavoista. Suojelujohtaja Jari Luukkonen toteaa, että esimerkiksi ilmastosyistä meidän tulee vähentää lihankulutusta.

- Silloinkin luonnonlaidunlihaa voi suositella, sillä sen tuotanto auttaa aidosti luontoa, Luukkonen lupaa. (Ruokatieto)