Luonnonlaidunlihan kriteerit nyt kommentoitavina

15.04.2013
Luonnonlaidunlihan kriteereistä Suomessa on nyt tehty ehdotus, jota kiinnostuneet tahot voivat kommentoida huhtikuun 22. päivään mennessä. Luonnonlaidunlihan tuotannon lähtökohta on parantaa luonnon monimuotoisuutta ja auttaa katoamassa olevia arvokkaita perinneympäristöjä.

Luonnonlaitumilla tuotetun naudan- ja lampaanlihan kriteerit valmistuvat näillä näkymin tulevana kesänä. Yhteisten kriteerien on tarkoitus toimia niin kuluttajan kuin tuottajankin turvana. Ruotsissa Naturbeteskött-merkittyä lihaa on tuotettu yli vuosikymmen.

Laidunnuksesta puolet luonnonlaitumilla

Luonnonlaidunlihalla tarkoitetaan lihaa, joka saadaan vapaana luonnonlaitumilla laiduntavista eläimistä. Kriteeristön ydintä onkin, millaiset alueet voidaan lukea luonnonlaitumiksi ja kuinka suuren osan laidunkaudesta eläimet näillä alueilla laiduntavat.

"Yli puolet laitumista tulee olla luonnonlaitumia ja että eläinten tulee laiduntaa luonnonlaitumilla vähintään puolet laidunkauden pituudesta."

Suojeluasiantuntija ja työryhmän sihteeri Elina Erkkilä WWF Suomesta toteaa kommenttikierroksen varmistavan, että luonnos kriteereistä toimii myös käytännössä Suomen oloissa.

- Esitämme, että yli puolet laitumista tulee olla luonnonlaitumia ja että eläinten tulee laiduntaa luonnonlaitumilla vähintään puolet laidunkauden pituudesta. Luonnonlaitumilla, tarkoitetaan muun muassa ketoja, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia, joita ei lannoiteta, Erkkilä sanoo.

Luonnonlaitumille on kriteeristössä tarkempi määritelmä. Lopullinen arviointi tietyn alueen soveltuvuudesta luonnonlaitumeksi jätettäisiin kuitenkin paikallisen Ely-keskuksen tehtäväksi.

Terveellisiä elintapoja

Laidunten lisäksi ehdotettuja kriteereitä ovat muun muassa eläinten laidunkauden ulkopuolella saama rehu, kasvinsuojeluaineiden käyttö, eläinten hyvinvointi sekä tuotteen jäljitettävyys ja erotettavuus.

Kaiken rehun tulisi olla Suomessa tuotettua tai luomua.

Luonnoksessa eläinten ruokavaliosta vähintään 70 prosenttia olisi märehtijöille luontaista karkearehua, eli laidunta, heinää, olkea, säilörehua tai juurikkaiden naatteja. Soijaa tai muuntogeenisiä rehuraaka-aineita ei hyväksyttäisi lainkaan. Kaiken rehun tulisi olla Suomessa tuotettua tai luomua.  

Eläinten hyvinvoinnista huolehdittaisiin tiloilla vähintään hyvinvointituen veroisesti. Laidunkauden ulkopuolella ne eläisivät kytkemättöminä kuivikepohjaisissa tiloissa. Eläinjalostusta tulisi suunnata kohti eläimen terveyttä ja helppoja poikimisia. Nautarotua Belgian Blue ei kriteerien mukaan hyväksytä luonnonlaidunlihaan.

Märehtijän elämää

WWF Suomi ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio perustivat viime syksynä työryhmän luomaan luonnonlaidunlihalle suomalaiset kriteerit. Ne ovat osa järjestöjen yhteistä metsälaidunhanketta, jossa haetaan keinoja elvyttää laidunnuksen puutteen vuoksi umpeen kasvavia metsälaitumia.

Työryhmään kuuluu edustajia myös Suomen Lammasyhdistyksestä ja Pihvikarjaliitosta. Märehtijöille, kuten naudoille ja lampaille, laiduntaminen on luonnollista ja lajinmukaista elämää. Luonnonlaitumilla tuotettu liha on korkealuokkaista, ja tuottaja voi saada siitä paremman hinnan. (Ruokatieto)