Maatilojen koko kasvoi tilastoinnin uudistuttua

01.09.2014
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike on uudistanut maatilojen tilastointia yhdistämällä aiemmin erillään olleet maatila- ja puutarhayritysrekisterit. Maatilan koko nousi ja monimuotoisuus tulee paremmin esiin.

Muutoksista johtuen tuoreimmat, vuoden 2013 tulokset yritysten rakenteesta eivät ole verrattavissa aiempien vuosien tilastojen kanssa. Uudistus perustuu EU:n linjaukseen, jonka mukaan puutarhatuotanto on osa maataloustuotantoa.

Kansainvälinen vertailu helpompaa

Yhdistämällä rekisterit saatiin poistettua päällekkäisyyksiä sekä helpotettua kansainvälistä tilastollista vertailua.

Yhdistämällä rekisterit saatiin poistettua päällekkäisyyksiä.

Rekisterien yhdistämisen myötä maatilan koon alarajaa päätettiin nostaa, koska tilastokyselyiden kohdistaminen pienimmille yrityksille ei ole tarkoituksenmukaista.

Aiemmin maatilan määritelmän täytti aktiivitila, joka harjoitti maataloustuotantoa, ja jolla oli käytössään vähintään yksi hehtaari maatalousmaata. Vaihtoehtoisesti maatilaksi laskettiin myös alle yhden hehtaarin tilat, joiden taloudellinen tuotos oli vähintään yhden eurooppalaisen kokoyksikön ESU:n verran eli 1 200 euroa.

Maatila tuottaa yli 2 000 euroa

Uudistuneen tilastointikäytännön mukaan rekisterin maatilat ja puutarhayritykset määritetään pelkästään taloudellisen tuotoksen mukaan, sillä se huomioi paremmin tilojen monimuotoisuuden.

Maatilat ja puutarhayritykset määritetään pelkästään taloudellisen tuotoksen mukaan.

Taloudellinen tuotos lasketaan viljelyssä olevien kasvien ja eläinmäärien perusteella, ja uudeksi alarajaksi on sovittu 2 000 euroa. Menetelmä perustuu EU:ssa käytössä olevaan Standard Output –järjestelmään.

Myös tilojen tuotantosuuntaluokittelu ja maankäytön tilastointi uudistuvat. Jos yli kaksi kolmasosaa tilan kokonaistuotosta tulee yhdestä tuotteesta, kuuluu tila tätä tuotetta vastaavaan tuotantosuuntaan. Ellei tällaista tuotetta löydy, tila luokittuu sekatilaksi. Käytössä oleva maatalousmaa sisältää viljellyn alan, kesantoalan sekä muun käytössä olevan maatalousmaan. (Ruokatieto – Laura Vartiainen)