Miten voisit arvostaa enemmän paikallista ruokaa?

18.04.2013
Viranomaiset kysyvät nyt kansalaisilta ja järjestöiltä, miten Suomen ruokajärjestelmää tulisi kehittää, jotta kuluttajat voisivat arvostaa sitä enemmän. Samalla pyydetään kertomaan millaista ruokaviestintää ihmiset haluavat julkisin varoin tuotettavan.

Ruuan tuotantoketjun kehittämiseen ja sitä käsittelevään viestintään on varattu valtion budjetissa noin neljä miljoonaa euroa. Summan jakamisesta päättää maa- ja metsätalousministeriö.

Yksi raha ruokatavoitteille

Tähän saakka ruoka-alan kehittämismääräraha on jaettu kahtia menekinedistämiseen ja elintarvikeketjun kehittämiseen Laatuketju-hankkeissa.  Nyt nämä määrärahat yhdistetään. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa rahoituksen käyttöä.  

Summalla tuetaan hankkeita, joiden päämääränä on lisätä kuluttajan arvostusta ja luottamusta suomalaiseen ruokaan.

Yhteisellä summalla tuetaan hankkeita, joiden päämääränä on lisätä kuluttajan arvostusta ja luottamusta suomalaiseen ruokaan. Lisäksi rahaa saavat ruokaketjun kilpailukykyä parantavat hankkeet. Ideoita voi esittää toukokuun 6. päivään saakka verkossa otakantaa.fi-kansalaisfoorumilla.

Ruokatiedon uutisia rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön menekinedistämisrahoista sekä ruoka-alan järjestöjen myöntämillä varoilla. (Ruokatieto)