Paikallisuus ja laatu ovat elintarvikealan pk-yritysten valtteja

26.09.2000
Paikallisuus ja tuotteiden hyvä laatu ovat sekä kuluttajien että kaupan
mielestä elintarvikealan pk-yritysten markkinavaltteja. Kuluttajista 80
prosenttia on kiinnostunut ostamaan pk-elintarvikeyritysten tuotteita, ja
päivittäistavarakaupan mielestä niiden pitäminen kaupan valikoimissa on sekä
imagollisesti että liiketoiminnan kannalta tarpeellista, selviää Gallup
Elintarviketiedon tekemästä elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristöä
tarkastelevasta tutkimuksesta.

Kolmannes kuluttajista syö pk-yritysten ruokatuotteita usein eli vähintään
kerran viikossa, ja lähes saman verran kertoo käyttävänsä niitä melko usein. -
Ostaessaan pk-yritysten tuotteita kuluttaja ajattelee ensisijaisesti, että näin
hän tukee oman kotiseutunsa yrittäjiä. Paikallisuuden korostaminen on
lisääntynyt myös kaupan puolella, totesi tutkimuspäällikkö ULLA-RIIKKA
TAPIONLINNA puhuessaan tiistaina Kuopiossa järjestetyssä
Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaarissa.

Gallup Elintarviketiedon tutkimus tehtiin tämän vuoden maaliskuun ja syyskuun
välisenä aikana. Tutkimusta varten haastateltiin 760 kuluttajaa, 270
päivittäistavarakauppaa sekä 300 suurkeittiötä. Tutkimuksessa oli mukana myös
300 pk-elintarvikeyritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 1,5 miljoonaa
markkaa. Toimintaympäristötutkimuksen tilasi Ruoka-Suomi -työryhmä.

Kauppa ja suurkeittiöt korostavat toimitusvarmuutta

Kuluttajat tuntevat pk-yritysten valmistamista elintarvikkeista parhaiten
leipomotuotteet, joita myös on tarjolla hyvin päivittäistavarakaupassa.
Myymälöistä noin 70 prosenttia hankkii pienleipomoilta tuotteita
säännöllisesti, ja kaksi kolmasosaa kaupoista pitää valikoimissaan pk-yritysten
vihanneksia, juureksia ja perunoita. Noin neljännes kaupoista hankkii
pk-yrityksiltä säännöllisesti myös tuoretta kalaa ja maidon jatkojalosteita.
Heikoin edustus päivittäistavarakaupassa on pk-yritysten vihannes-, juures- ja
perunavalmisteilla ja pakastemarjoilla.

Tapionlinna huomautti, että kaupan mielestä tuotteiden toimitusvarmuus ja
niiden tasaisen laadun varmistaminen ovat keskeisimmät kriteerit pk-yritysten
ruokatuotteiden myynnin lisäämiseksi kaupoissa. - Hinnan merkitys ei ole kaupan
edustajien mielestä niin keskeinen, kuin se aikaisemmin on ollut. Heidän
mielestään suurin yksittäinen este pk-yritysten tuotteiden ottamiselle myyntiin
on EAN-koodien puute, Tapionlinna kertoi. Kaupat pitävät hankalana myös sitä,
ettei tuotteita saa samasta tukusta kuin muita tuotteita.

Suurkeittiöissä elintarvikealan pk-yritysten tuotteet ovat laajasti käytössä. -
Suurkeittiöt arvostavat erityisesti tuotteiden tuoreutta ja korkeaa laatua sekä
ongelmatonta yhteistyötä pk-yritysten kanssa, Tapionlinna korosti. Korjattavaa
suurkeittiöt löytävät lähinnä pk-yritysten tuotteiden hinnoittelusta sekä
toimitusvarmuudesta. Suurin yksittäinen este tuotteiden käytön lisäämiselle on
suurkeittiön näkökulmasta kuitenkin yksinkertaisesti tiedonpuute. - Lähes 60
prosenttia suurkeittiöistä ei mielestään tunne pk-yrityksiä eikä näiden
tuotteita, Tapionlinna mainitsi.

Kattavimmin käytössä ovat pk-yritysten tarjoamat tuoreet vihannekset, juurekset
ja peruna, joita hankitaan noin 60 prosenttiin suurkeittiöistä. Kolmannes
suurkeittiöistä käyttää säännöllisesti pienten tai keskisuurten leipomoiden
tuotteita, ja jossain määrin myös tuore kala ja marjat tulevat pk-yrityksiltä.
Muiden tuoteryhmien osalta suurkeittiöt käyttävät pk-yritysten tuotteita melko
harvoin.

Kilpailu ei niin kovaa kuin takavuosina

Elintarvikealan pk-yritysten oma näkemys nykytilanteestaan on melko valoisa,
sillä niistä lähes 80 prosenttia on tyytyväisiä taloudelliseen tulokseensa.
Toiminnan vahvuuksiksi nähdään etenkin tuotteiden hyvä laatu ja tyytyväiset
asiakkaat.

- Yritykset eivät pidä kilpailutilannetta niin kovana kuin vuonna 1996, jolloin
tutkimus tehtiin edellisen kerran. Myös niiden tyytyväisyys taloudelliseen
tulokseen on lisääntynyt, mikä on tietysti suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin, Tapionlinna pohti. Erittäin kovana kilpailua pitää edelleen
noin neljännes pk-yrityksistä, ja pahimmat kilpakumppanit löytyvät
ensisijaisesti saman kokoluokan muista yrityksistä. Kansainvälistymistä kovin
moni ei näe uhkana omalle toiminnalleen. (Finfood)