Ruisleipä vähentää veren haitallisen kolesterolin riskejä

29.11.2012
Säännöllisellä ruisleivän käytöllä voidaan vaikuttaa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin. Tuoreessa väitöstutkimuksessa ruisleipää sisältävä ruokavalio vähensi LDL-kolesterolin hapettumisherkkyyttä. LDL:n hapettuminen altistaa valtimonkovettumataudin kehittymiselle.

Elintarviketieteiden maisteri Päivi Söderholmin väitöskirjatyö osoitti lisäksi, että valmistusvaiheessa ruisleipään lisätyt kasvisterolit alentavat merkitsevästi veren LDL-kolesterolipitoisuutta.

Kuorikerroksen fenoliset yhdisteet

Söderholm tutki erityisesti rukiin uloimmissa kuorikerroksissa sijaitsevia fenolisia yhdisteitä, alkyyliresorsinoleita. Näillä yhdisteillä on laboratoriokokeissa havaittu antioksidatiivista eli hapettumiselta suojaavaa vaikutusta.

Ruokavaliosta saatavien alkyyliresorsinolien yhtenä kuljettimena verenkierrossa toimii LDL-kolesteroli, joten antioksidanttivaikutus voi suojata LDL:ää hapettumiselta.

- LDL:n hapettumisella on yhtymäkohtia valtimonkovettumataudin eli ateroskleroosin syntyprosessiin, joten hapettumisen estäminen oli kiinnostava tutkimuskohde ja -tavoite, Söderholm kertoo.

Tutkimuksessa määritettiin lisäksi valmistusvaiheessa ruisleipään lisättyjen kasvisterolien kykyä laskea veren LDL-kolesterolipitoisuutta, sillä kohonnut LDL-kolesterolipitoisuus on merkittävä sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.

Hapettumisherkkyys väheni

Ruisleivän käytön vaikutuksia LDL-kolesteroliin tutkittiin 63 terveellä koehenkilöllä. Koejakson aikana tutkittavien ruokavalio sisälsi ruisleipää päivittäin. Kahden viikon ajan ruokavaliossa oli 3 siivua eli 99 grammaa ruisleipää päivässä ja sen jälkeen kaksi viikkoa 6 siivua eli 198 grammaa ruisleipää päivässä.

Puolella koehenkilöistä ruisleipä sisälsi lisättyjä kasvisteroleja, kun taas toiset saivat vastaavaa ruisleipää ilman kasvisterolilisää. Vertailujakson aikana ruokavaliosta poistettiin kokonaan sekä ruis- että täysjyvävehnätuotteet. Verinäytteet otettiin kunkin jakson päätteeksi.

Ruisleipää sisältävän ruokavalion havaittiin vähentävän LDL:n hapettumisherkkyyttä. Tutkimus ei anna kuitenkaan varmaa vastausta siihen, millaisella päivittäisellä ruisleipämäärällä tämä vaikutus voidaan jo saavuttaa. LDL:n hapettumisherkkyys määritettiin tutkimuksessa lähtötilanteessa ja kuusi ruisleipäviipaletta päivässä sisältäneen koejakson jälkeen.

Kolesterolitasoon merkittävä lasku

Sen sijaan jo kolme viipaletta ruisleipää päivässä riittää pienentämään veren LDL-kolesterolipitoisuutta, kun leivässä on mukana kasvisterolilisä. Kolmen viipaleen annos sisälsi kaksi grammaa kasvisteroleja, ja tällä annostuksella LDL-kolesterolipitoisuudessa todettiin 8 prosentin lasku.

Kuuden viipaleen ruisleipäannos sisälsi neljä grammaa kasvisteroleja, jolloin LDL-kolesteroli laski kaikkiaan 10 prosenttia. Ruisleipään lisätyllä kasvisterolilla ei todettu haittavaikutuksia. Esimerkiksi rasvaliukoisten vitamiinien pitoisuudet verenkierrossa säilyivät normaalitasolla.

- Kasvisterolilisä parantaa entisestään ruisleivän hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Tämä on huomionarvoinen asia, kun suunnitellaan ruokavalioita sydän- ja verisuonitautien ehkäisemiseksi, Söderholm sanoo.

Kasvisterolileivälle käyttöä

Vielä muutama vuosi sitten kasvisteroleja sisältävä ruisleipä löytyi suomalaisen leipomon valikoimista, mutta tällä hetkellä tällaista tuotetta ei ole markkinoilla. Söderholmin mukaan kasvisteroleja sisältävälle ruisleivälle olisi kuitenkin tarvetta.

- Tutkimuksemme mukaan kasvisterolilisä ruisleivässä on helppo ja turvallinen tapa vaikuttaa veren kohonneisiin kolesteroliarvoihin. Kun ottaa huomioon Finriski 2012 –tutkimuksen tulokset suomalaisten kolesteroliarvojen kohoamisesta, näkisin, että tällaiselle tuotteelle olisi markkinoita, tutkija perustelee.

Lisää ruisleipää ruokavalioon

Söderholmin mielestä suomalaisten olisi kaiken kaikkiaan hyvä sisällyttää päivittäiseen ruokavalioonsa enemmän ruisleipää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys 2011 –tutkimuksen mukaan ruisleivän käyttö on kuitenkin vähentynyt viidenneksellä viime vuosikymmen aikana. Miehet syövät nyt keskimäärin 3 ja naiset keskimäärin 2,5 ruisleipäviipaletta päivässä.

- Kyllä ruisleipää pitäisi syödä enemmän. Se on parhaita kuidun lähteitä suomalaisessa ruokavaliossa ja todettuja terveysvaikutuksiakin on paljon. Jos päivittäin käytetyn ruisleivän määrä on kovin vähäinen, olisi hyvä ainakin kiinnittää huomiota sen laatuun eli valita mahdollisimman kuitupitoinen tuote, Söderholm neuvoo.

ETM Päivi Söderholmin väitöskirja tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina 30. marraskuuta. (Ruokatieto – Krista Korpela-Kosonen)

Ruokavalion terveyshaasteet samansuuntaisia kaikissa Pohjoismaissa (23.10.2012)
Suomalaisten kolesteroliarvot ovat suurentuneet (3.9.2012)
Ruisseminaari: Terveysmielikuvilla luodaan sädekehä herkuille (30.3.2012)

Muualla verkossa:
Helsingin yliopisto: ETM Päivi Söderholmin väitöskirja: Alkylresorcinol metabolites as potential biomarkers for whole-grain rye intake and the effect of rye bread intake on plasma low-density lipoproteins