Ruokahuijausten jäljittämistä terästetään Suomessa ja EU:ssa

27.09.2013
Ruokarikollisuus on havahduttanut tänä vuonna niin Pohjolaa kuin koko Eurooppaa. Sekä EU:ssa että Suomessa on ryhdytty tehostamaan rikollisuuden torjuntaa ruokaketjussa.

EU:ssa työtä koordinoi vastaperustettu komission ja jäsenmaiden yhteistyöverkosto. Se kokoontui ensimmäisen kerran heinäkuussa.

"Yleinen tietoisuus jäljitettävyyden merkityksestä on selvästi lisääntynyt."

Ylitarkastaja Annika Nurttila elintarviketurvallisuusvirastosta Evirasta kertoo, että kuluneen vuoden elintarvikepetoksista, kuten hevosenlihaskandaalista ja jäljittämättömästä hollantilaislihasta, on Suomessakin opittu ja ryhdytty toimeen.

- Yleinen tietoisuus elintarvikeketjun rikollisuudesta sekä jäljitettävyyden merkityksestä on selvästi lisääntynyt, Nurttila kiittää.

Maapallon kiertävä valvonta vaatii omat menetelmät

Elintarvikkeiden maailmanlaajuisessa hankinnassa merkittävään asemaan ovat nousseet erilaiset ruuanvälittäjät. Ruoka-alalla on Nurttilan mukaan laajasti ulkoistettu ruokien valmistusta ja muita ketjun osia. Nyt puhutaankin ketjun sijaan ruokatoimijoiden verkostosta.

Nyt puhutaankin ketjun sijaan ruokatoimijoiden verkostosta.

Lihapuolella petokset vaativat hyvin rakennettua ja organisoitua kylmäketjua. Siksi voidaan olettaa, että lihahuijauksia tekevät ammattimaiset, ylikansalliset rikollisjärjestöt. 

- Elintarvikehuijausten ja -petosten valvonta vaatii uudenlaisia, perinteisestä elintarvikevalvonnasta poikkeavia valvontamenetelmiä. Tapausten kansainvälisiä ulottuvuuksia ei välttämättä tunnisteta riittävän hyvin, Nurttila pohtii.

Jäljitettävyyden merkitys lisääntynyt

Ylitarkastajan mielestä valvontaviranomaisten osaamista ja yhteistyötä ruokaketjun rikollisuuden ehkäisemisessä ja tunnistamisessa on lisättävä. Evira ja kunnalliset elintarvikevalvojat tekevät tekee yhteistyötä poliisiin talousrikosyksikön, tullin ja veroviranomaisen harmaan talouden tutkinnan kanssa. 

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa vuoden 2014 talousarvioesityksessä, että petosten ja väärennösten vastaista työtä painotetaan ruuan turvallisuuden ja laadun valvonnassa.

"Suunnitteilla on valtakunnallinen jäljitettävyysvalvontahanke vuodelle 2015."

Evirassa jäljitettävyyden valvonnan ohjaus keskitetään yhteen paikkaan ja jäljitettävyyden valvonnan koulutusta ja ohjeistusta aiotaan edelleen kehittää.  Myös elintarvikeketjun rikollisuuteen liittyvät asiat on Evirassa keskitetty.

- Suunnitteilla on valtakunnallinen jäljitettävyysvalvontahanke vuodelle 2015, Nurttila kertoo.

Tietoinen lain rikkominen tulossa asetukseen

Myös EU:n komissio on laatinut toimintasuunnitelman elintarvikepetosten vastaisesta toiminnasta. Se aikoo muun muassa kouluttaa jäsenmaiden ruokaviranomaisia haistamaan paremmin ruokahuijauksia.

Better Training for Safer Food -koulutusohjelmaan sisällytetään opintokokonaisuus elintarvikeketjun rikollisuuden ehkäisemisestä. Ohjelma edistää ruokaturvallisuutta koulutuksen keinoin. Koulutukset kestävät Nurttilan mukaan yleensä noin viikon ja ne on tarkoitettu jäsenmaiden elintarvikevalvontaviranomaisille.

Ruokahuijausten torjunta nousee pöydälle myös ruuan viranomaisvalvonnasta annetun EY-asetuksen uudistamisessa. Nurttila arvioi, että EU:n lainsäädäntöön lisätään pykäliä elintarvikelainsäädännön tietoisesta ja tahallisesta rikkomisesta.  (Ruokatieto)