Ruuan terveellisyys unohtuu kuntien kilpailuttaessa ruokahankintoja

07.06.2011
Ruuan terveellisyys otetaan harvoin kriteeriksi julkisten ruokapalveluiden hankinnoissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antaa kuntien ruokahankinnoista vastaaville noottia siitä, että monet keittiöt tarjoavat suositusten vastaisesti liian rasvaista ja suolaista ruokaa.

THL:n selvityksen mukaan tarjouspyynnöissä kiinnitetään eniten huomiota hintaan ja sen ohella ruuan makuun, valikoiman monipuolisuuteen ja siihen, että elintarvikkeet soveltuvat suurkeittiökäyttöön. Ruuan ravitsemuksellinen laatu kuvaillaan tarjouspyynnöissä niin yleisesti, ettei sitä voi käyttää hankintojen valintaperusteena.

Voita, kermaa ja suolaa

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmä antoi vuonna 2009 toimenpidesuosituksen, jonka mukaan ruuan terveellisyyden eli sen ravitsemuksellisen laadun tulee olla ehdoton valintakriteeri julkisten ruokapalveluiden hankinnassa. Suositustason alapuolelle jääviä raaka-aineita ei tulisi hankkia lainkaan.

Kriteereissä on huomioitu erityisesti rasvan, suolan ja kuidun määrä sekä rasvan laatu.

Vuoden seurannan aikana julkaistiin 48 tarjouspyyntöä, joista vain viidessä ravitsemuksellisen laadun suositus toteutui kokonaisuudessaan. Suositukset eivät toteudu myöskään elintarvikkeiden hankinnassa: runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävien elintarvikkeiden, kuten kerman ja voin, hankinta suurkeittiöihin on yleistä, eikä valmisruuilta edellytetä suositeltua ravitsemuksellista laatua, THL totesi.

Myöskään elintarvikkeilta edellytetty suolapitoisuus vastaa harvoin suosituksia. Myönteistä asiantuntijoiden mielestä on kuitenkin, että valtaosa ruokapalveluista haluaa tuoreita kasviksia tarjolle päivittäin.

Kuntapäättäjillä ratkaiseva rooli

Hankintayksiköllä on ratkaiseva rooli joukkoruokailun ravitsemuksellisen laadun toteutumisessa, THL muistuttaa. Jos hankintayksikkö ei kilpailutusvaiheessa edellytä, että ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden tarjoajat noudattavat suositusta, ei sitä voi vaatia myöhemminkään.

Kuntien on varmistettava, että hankinnoista vastaavat viranomaiset tuntevat suositukset ja että he ovat myös valmiita noudattamaan niitä.

Terveellisyydellä ei markkinoida 

THL:n mukaan hankintayksiköt pitävät ravitsemuksellista laatua tärkeänä, mutta tieto laatukriteereistä ei ilmeisesti ole vielä saavuttanut ruokapalveluiden hankkijoita eikä tarjoajia, elintarvikkeiden valmistajia eikä ruokapalveluiden asiakkaita.

Terveellisen ruuan tarjontaa ei ilmeisesti ole vielä oivallettu markkinointikeinoksi esimerkiksi henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa.

THL:n joukkoruokailutyöryhmä selvitti suosituksen toteutumista elintarvikkeiden hankinnassa julkisissa ruokapalveluissa, jotka valmistavat ruokaa kouluihin, sairaaloihin ja henkilöstöruokaloihin. Selvitys tehtiin hankintailmoitusrekisteri Hilman perusteella marraskuusta 2009 marraskuuhun 2010. (Ruokatieto)

Muualla verkossa:
THL: Kuntien huomioitava kilpailutuksessa myös ruoan terveellisyys
STM: Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus