Savuaromien käyttö elintarvikkeissa vähenee

02.08.2010
Suomalaisten voi olla totutteleminen miedompaan savun makun, sillä savuaromien käyttö elintarvikkeissa tulee vähentymään, arvioi Evira. EU:n komissio esittää, että savuaromeista sallitaan yhdeksän aromia, joille asetetaan enimmäismäärät elintarvikeryhmittäin. Turvallisuusarviota oli haettu 14 yhdisteelle.

EU:n ensimmäisestä sallittujen savuaromien luettelosta äänestetään syksyllä ja poikkeuksellista on, että luetteloa sovelletaan välittömästi. Virallisen julkaisun jälkeen ainoastaan luettelossa mainittuja savuaromeja voidaan käyttää elintarvikkeiden valmistuksessa. Asetus vaikuttanee jo joulun ruokiin. Suomessa ei ole tällä hetkellä säädöksiä savuaromeista.

Valmiit erät saa myydä

Ylitarkastaja Anna Lemström elintarviketurvallisuusvirastosta Evirasta kertoo, että komission asetuksen tultua voimaan on todennäköistä, että joidenkin savuaromien pitoisuuksia on laskettava elintarvikkeissa tai on siirryttävä toisiin savuaromivalmisteisiin.

- Suurilla valmistajilla ei tietojemme mukaan ole isompia vaikeuksia noudattaa asetusta. Evira on kehottanut kuntien terveystarkastajia ottamaan yhteyttä alueensa pieniin tuottajiin, jotta hekin voivat sopeuttaa valmistustaan, Lemström sanoo.

Hän kertoo, että Suomessa käytössä oleva aromivalikoima ei kavennu merkittävästi, koska jo vuonna 2006 kiellettiin ne savuaromit, joille ei edes lähdetty hakemaan EU:n elintarviketurvallisuusviranomaisen Efsan turvallisuusarviota.

Vaikka asetus astuu voimaan heti hyväksymisen jälkeen, on jo valmistettuja tuotteita ja niiden raaka-aineina käytettäviä puolivalmisteita sallittua käyttää ja myydä vielä 12 kuukauden siirtymäajan verran.

Aromit savustusta turvallisempia

Savuaromien käyttömäärien rajat voivat muuttua esitetystä. Siksi Evira ei ole julkaissut niitä, vaan tiedottaa asiasta elintarviketyrityksille, jotka voivat tarvittaessa pyytää virastosta lisätietoja.

- Rajojen asettelu on tasapainoilua. Liian tiukat rajat savuaromien käytössä suosivat luonnonsavustusta. Savuaromien käyttö on kuitenkin perinteistä savustamista turvallisempaa, koska savuaromin pitoisuutta on mahdollista säätää, Lemström huomauttaa.

Lemströmin mukaan kuluttajansuojan kannalta selkeästi huonompi vaihtoehto olisi, että teollisuus ottaisi uudelleen käyttöön vanhat savustusmenetelmät. Perinteisen savustamisen yhteydessä syntyy polyaromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä, jotka ovat perimään vaikuttavia, syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Näitä savuaromeissa ei ole. Elintarvikkeille on asetettu myös PAH-rajat vierasainelainsäädännössä.

Savuaromeja valmistetaan kondensoidusta savusta. Savu jaetaan erilaisiin fraktioihin ja niistä poistetaan haitallisia aineita. Lopullisissa savuaromeissa on paljon erilaisia savussa olevia yhdisteitä, jotka antavat savun maun, ja osa näistäkin saattaa olla haitallisia.

Suomalaiset suosivat vahvaa savunmakua

Suomessa on kaupan paljon savustettuja tuotteita, sillä lihaa ja kalaa on savustettu säilyvyyden vuoksi satojen vuosien perinteellä. Suomalaiset ovatkin tottuneet vahvaan palvatun ja savustetun lihan makuun ja toivovat sitä. 

Perinteisesti savustetuille elintarvikkeille, kuten kalalle ja lihalle, ehdotetaankin sallittavaksi korkeampia pitoisuuksia kuin muille elintarvikeryhmille. Savuaromeja käytetään myös muissa elintarvikkeissa hyvin pieninä määrinä täydentämään elintarvikkeen muita aromeja. (Ruokatieto)

Ravintola-ala on tyytyväinen viranomaisvalvonnan kehittymiseen (7.6.2010)
Uusi elintarvikeneuvottelukunta aloittaa kesäkuussa (31.5.2010)

Muualla verkossa:
Eviran ohje savustuksesta: Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat (pdf)