Selvitys: Luomuinstituutti tulisi perustaa Mikkeliin

20.10.2011
Tuore selvitys esittää, että Mikkeliin tulisi perustaa Luomuinstituutti koordinoimaan luomuruokaverkoston kehittämistä, luomututkimusta ja viestintää. Selvityksen tehnyt Tarja Cronbergin mielestä Luomuinstituutti syntyy, kun Mikkelissä jo nyt olemassa olevat luomutoiminnot kootaan sopimuksella yhdeksi kokonaisuudeksi.

Selvityksen mukaan Luomuinstituuttia tarvitaan lujittamaan Suomen kansainvälistä brändiä sekä tukemaan luomun kokonaisvaltaista kehittämistä. Raportin mukaan erityisesti on tehostettava suomenkielistä tiedonsaantia koko ruokaketjun mitalta kuluttajaan asti ja lisättävä käytännönläheistä tutkimusta ja koulutusta.

Luomualalle tulee myös kehittää uusia liiketoimintamalleja, tuotteita ja luomuun sopivaa teknologiaa. Hajallaan olevat voimavarat on koottava yhteen, Cronberg toteaa selvityksessä. Tarkoituksena olisi myös luoda edellytykset kansainväliselle panostukselle ja näkyvyydelle.

Viiden tahon instituutti

Selvityksessä ehdotetaan, että yhdeksi yksiköksi kootaan resursseja Mikkelissä sijaitsevista Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista, MTT:n Mikkelin toimipisteestä, Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksesta, Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja Etelä-Savon ammattiopistosta. Instituutti voisi toimia siviiliyhtiön tai osuuskunnan muodossa.

Instituuttiin laskettaisiin mukaan myös Ekoneum, joka on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen ja MTT Mikkelin yhdessä perustaman osaamiskeskus.

Mikkelin puolesta Luomuinstituutin sijoituspaikkana puhuvat muun muassa se, että Mikkelissä on tehty luomututkimusta jo parin vuosikymmenen ajan ja Etelä-Savon maakunta on panostanut luomuun. Esimerkiksi Juvan kunnassa 20 prosenttia pelloista on luomutuotannossa ja Mikkelin kaupungin keskuskeittiö Isopata lisää aktiivisesti luomuruuan käyttöä.

Aloite maabrändityöryhmältä

Luomuinstituutin perustamistarpeita koskevan selvityksen tilasivat Cronbergiltä Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin seudun kunnat ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Aloite tuli maabrändivaltuuskunnalta, joka vajaa vuosi sitten julkaistussa raportissaan antoi Luomuinstituutin perustamistehtävän Helsingin yliopistolle ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimukseskukselle MTT:lle. Tavoitteeksi asetettiin, että vuonna 2020 puolet Suomen ruuantuotannosta olisi tuotettu ja valmistettu luonnonmukaisesti. (Ruokatieto – Laura Lounasheimo)

Meppi Cronberg: Maabrändiryhmän luomutavoite on saavutettavissa (15.9.2011)
Barometri: Suomalaiset odottavat maaseudulta lisää lähi- ja luomuruokaa (24.3.2011)