Suomalaiset viljelijät vanhenevat ja vähenevät

23.09.2014
Viljelijöiden keski-ikä oli vuonna 2013 noin 48,7 vuotta. Viljelijöiden keski-ikä on Suomessa noussut viime vuosikymmeninä samalla, kun maatalousyrittäjien lukumäärä on vähentynyt.

Viljelijöitä on nyt noin 70 000, mikä on yli puolet vähemmän kuin vuonna 1995. Silloin yrittäjien keski-ikä oli noin 45 vuotta.

Viljelijöitä on nyt noin 70 000.

Tilaston tiedot ovat peräisin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen eli Melan rekisteristä. Mela tilastoi viljelijöitä, jotka maksavat eläkevakuutusmaksua. Eläkevakuutus on pakollinen suurimmalle osalle maatalousyrittäjistä.

Luopumistuen alaikäraja nousee

Jotta viljelijä pääsee luopumistukijärjestelmän piiriin, hän voi luovuttaa tilan lähisukulaiselleen aikaisintaan 59-vuotiaana. Luopumistuki turvaa maaseutuyrittäjän toimeentuloa sukupolvenvaihdoksessa. Luopumistuen alaikäraja nousi vuoden 2014 alusta 56 ikävuodesta 59 vuoteen.

Tällä hetkellä maatalousyrittäjät siirtävät tilan jatkajalleen keskimäärin 59-vuotiaina ja eläköityvät 62,5-vuotiaina. Muut suomalaiset palkansaajat jäävät eläkkeelle keskimäärin 60-vuotiaina. Mukaan on laskettu vanhuuseläkkeelle siirtyvien lisäksi myös työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeelle siirtyvät.

Yleensä yrittäjiksi siirrytään hieman alle 30-vuotiaina. 

Sukupolvenvaihdostilanteessa tilan jatkajan on oltava alle 40-vuotias. Yleensä maatilayrittäjiksi siirrytään hieman alle 30-vuotiaina. Tiedot löytyvät uudesta Tietohaarukka-tilastojulkaisusta, jonka Ruokatieto tuottaa vuosittain yhdessä alan organisaatioiden kanssa. (Ruokatieto)