Teollisuus: Ruoka- ja juomavienti voidaan kaksinkertaistaa

12.12.2013
Ruuan kauppataseen vaje Suomessa on paisunut jo lähes kolmeen miljardiin euroon vuodessa. Elintarviketeollisuusliiton mukaan vaje kasvaa vuosittain 150–200 miljoonalla eurolla. Liitto esittää tavoitteeksi kaksinkertaistaa ruokavienti viiden vuoden aikana.

Ruokateollisuus haluaa perustaa kansallisen elintarvikevientiohjelman vauhdittamaan ruokien ja juomien ulkomaan menekkiä. Ehdotus sai torstaina kannatusta useista ministeriöistä.

Ruokaa ja juomia tuodaan lähes kolme kertaa enemmän kuin viedään.

Nyt Suomeen tuodaan ruokaa ja juomia lähes kolme kertaa enemmän kuin Suomessa tuotettuja elintarvikkeita viedään. Tammi-syyskuussa vienti kasvoi puoli prosenttia samalla kuin tuonti kasvoi 5,2 prosentilla.

Pk-yrittäjät kiinnostuneet viennistä

Ulkomaankauppatilastojen mukaan elintarvikeviennin arvo oli tammi-syyskuussa 1,2 miljardia euroa, tuonnin arvo puolestaan 3,4 miljardia euroa. Vuosittainen elintarvikeviennin arvo on noin 1,5 miljardia euroa ja tuonnin 4,3 miljardia euroa.

"Suomessa on paljon erinomaisia, erilaistettuja elintarvikkeita, joille on kysyntää myös ulkomailla."

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutisen mielestä viennin kasvattamiseen on hyvät lähtökohdat, koska Suomessa on paljon erinomaisia, erilaistettuja elintarvikkeita, joille on kysyntää myös ulkomailla.

- Kiinnostus vientiä kohtaan on kasvanut voimakkaasti erityisesti pk-yrityksissä. Yritysten kasvu pelkästään kotimarkkinoilla on vaikeaa. Meidän on mahdollista selvästi lisätä vientituotteiden valikoimaa ja vientiyritysten lukumäärää, Juutinen toteaa.

Suomella eväät eettiseksi edelläkävijäksi

Elintarviketeollisuus lukee Suomen ruoka-alan vahvuuksiksi korkean hygienian, tuoteturvallisuuden, tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtimisen ja edistyneen teknologian.

"Ruoka- ja juomatuonnin määrään voi jokainen kuluttaja vaikuttaa omilla ostopäätöksillään."

- Suomella on kaikki eväät tulla maailmalla tunnetuksi puhtaan, terveellisen ja eettisesti tuotetun ruuan edelläkävijänä. Paremman tasapainon saavuttaminen elintarviketuonnin ja -viennin välille on välttämätöntä myös kansantaloudellisista syistä, Juutinen korostaa.

Hän muistuttaa, että ruoka- ja juomatuonnin määrään voi jokainen kuluttaja vaikuttaa omilla ostopäätöksillään.

Vientiohjelmalle strategia 2014

Elintarvikeviennin kehittämisestä keskusteltiin torstaina Helsingissä ruokateollisuuden, työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, ulkoasiainministeriön, valtioneuvoston kanslian ja ruoka-alan järjestöjen kesken.

Viennin kehittäminen osaksi Team Finlandin strategiaa vuonna 2015.

Viennin kehittäminen pyritään liittämään osaksi Team Finlandin strategiaa vuonna 2015. Elintarvikevientiohjelmalle aletaan ensi vuoden alussa laatia strategiaa.

Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala. Elintarviketeollisuudessa työskentelee 32 500 henkeä. Liitto arvioi, että koko elintarvikeketju työllistää Suomessa noin 300 000 henkeä eli noin 12 prosenttia työllisestä työvoimasta.

EU samoissa aikeissa

Myös EU:ssa ruokavientiä kiritetään. Vuosiksi 2014 – 2020 suunniteltu menekinedistämisohjelma tavoittelee Euroopan viljelijöille sekä pienille ja keskisuurille ruokayrityksille markkinoita Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa.

"Enjoy, it´s from Europe”.

Komissio julkaisi marraskuussa uuden tunnuslauseen eurooppalaiselle ruualle: “Nauti, se on Euroopasta” eli “Enjoy, it´s from Europe”. Useamman ostajan halutaan tietävän EU:ssa tuotetun ruuan korkeasta ja kestävästi tuotetusta laadusta. (Ruokatieto)