THL: Suomalaiset syövät taas terveellisemmin

19.12.2013
Voi-kasviöljyseosten käytön kasvu näyttää pysähtyneen, eikä leivän kulutus enää vähene naisilla. Myös suomalaisten lihominen on pysähtynyt, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimus.

THL seuraa aikuisväestön terveyskäyttäytymistä ja terveyttä vuosittaisella kyselyllä. Viime keväänä toteutettuun uusimpaan kyselyyn vastasi noin 2 500 iältään 15 – 64 -vuotiasta suomalaista.

Ruuanvalmistuksessa suositaan kasviöljyä

Tutkija Anni Helldán THL:stä pitää tuoreimman kyselyn mielenkiintoisimpana antina suomalaisten rasvankäyttötottumuksissa tapahtunutta muutosta.

Kulutuksen kasvu näyttää nyt  pysähtyneen.

Suomalaiset lisäsivät voi-kasviöljyseosten käyttöä vuosina 2009 - 2012, mutta  kulutuksen kasvu näyttää nyt  pysähtyneen. Miehistä 33 prosenttia ja naisista 38 prosenttia kertoi kyselyssä käyttävänsä leivän päällä pääasiassa voita sisältävää voi-kasviöljyseosta.

- Ravitsemus on ollut tänä vuonna paljon puheissa esillä, ja vaikuttaa siltä, että suositusten mukaiset ruokavalinnat alkavat taas pikku hiljaa lyödä läpi. Emme silti vielä tiedä, kääntyykö voi-kasviöljyseosten suosio kokonaan laskuun, mutta toivomme niin, Helldán sanoo.

Tänä vuonna kasviöljyjä kertoi suosivansa ruuanvalmistuksessa 54 prosenttia vastanneista.

Helldánin mukaan kasviöljyjen käyttö ruuanvalmistuksessa on tasaisesti lisääntynyt jo pitemmän aikaa. Tänä vuonna kasviöljyjä kertoi suosivansa ruuanvalmistuksessa 54 prosenttia vastanneista, kun heitä 1990-luvun alussa oli noin 30 prosenttia.

Kasvikset maistuvat tuoreena

Tuoreiden kasvisten käyttö on edelleen lisääntynyt. Reilu kolmannes miehistä ja puolet naisista syö niitä päivittäin. Kypsennettyjä kasviksia käyttää päivittäin vain 14 prosenttia vastanneista.

Hedelmät ja marjat kuuluvat päivittäisiin ruokatottumuksiin vajaalla kolmanneksella suomalaisista.

Rasvaton maito on käytetyin maitolaatu.

Rasvaton maito on käytetyin maitolaatu. Noin neljännes aikuisista ei juo maitoa lainkaan. Leivän kulutuksen lasku on naisilla pysähtynyt, mutta miehillä kulutus edelleen vähenee.

Vapaa-ajalla liikutaan, työmatkalla ei

Ylipainoisuus on Suomessa kevään kyselyn mukaan yhtä yleistä kuin vuosi sitten. Miehistä 59 prosenttia ja naisista 44 prosenttia on ylipainoisia eli painoindeksi BMI on yli 25.

Lihaviksi BMI:n ylittäessä 30 voidaan luokitella miehistä 17 ja naisista 14 prosenttia. Arviot perustuvat kyselyyn vastanneiden itse ilmoittamiin pituus- ja painotietoihin.

Vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt viime vuosina tasaisesti.

Vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt viime vuosina tasaisesti. Reilut puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Työmatkaliikunta ei sen sijaan erityisemmin innosta suomalaisia. Vähintään 30 minuuttia päivässä työmatkoillaan liikkuu kyselyn mukaan vain 11 prosenttia miehistä ja 15 prosenttia naisista.

Ylin koulutusryhmä edelläkävijä

Koulutusryhmien väliset erot elintavoissa ja terveystottumuksissa ovat Suomessa edelleen suuria. Tutkimuksessa väestö on jaettu kolmeen yhtä suureen koulutusryhmään: alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään ryhmään.

Pisimpään kouluttautuneet tekevät eniten ravitsemussuositusten mukaisia ruokavalintoja.

Parhaiten terveyttä edistävät elintavat toteutuvat ylimmässä koulutusryhmässä. Pisimpään kouluttautuneet tekevät eniten ravitsemussuositusten mukaisia ruokavalintoja. Ylipaino on yleisintä alimmassa koulutusryhmässä.

Maltillinen vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt kaikissa koulutusryhmissä, mutta alimpaan koulutusryhmään kuuluvat liikkuvat kuitenkin muita ryhmiä vähemmän.

"Terveystottumukset ovat menneet eteenpäin kaikissa koulutusryhmissä."

- Terveystottumukset ovat menneet eteenpäin kaikissa koulutusryhmissä, mutta vähiten kouluttautuneilla muutokset tapahtuvat hitaammin, sanoo Helldán.

THL on seurannut suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytymistä vuosittaisella postikyselyllä vuodesta 1978 lähtien. Tutkimuksen tärkeimmät terveyskäyttäytymisen osa-alueet ovat ruokatottumukset, liikunta, tupakointi ja alkoholinkäyttö. (Ruokatieto – Krista Korpela-Kosonen)