Tulevaisuuden ruokaosaajia houkutellaan opiskelemaan maistuvaan ammattiin

12.02.2015
Ruoka-alan järjestöt aloittavat laajan kaksivuotisen hankkeen, jossa herätetään nuorten kiinnostusta ruuan parissa työskentelyyn. Nuoria innostetaan hakeutumaan ruokaketjun ammatillisiin ja akateemisiin opintoihin osallistavalla otteella.

Ruokaa tarvitaan aina, ja niin myös sen tekijöitä. Ruokaketju tarvitsee osaavaa, alan koulutuksella pätevöitynyttä henkilöstöä. Opintojen ohjaajilla, opettajilla ja koululaisilla sekä lukiolaisilla on tarve saada tietoa ruokaketjusta kokonaisuutena sekä sen tarjoamista moninaisista urapoluista ja työllistävyydestä. Tähän haasteeseen alan järjestöt nyt tarttuvat.

 

Osaamisesta syntyy vastuullisen ruuan perusta.

Osaamisesta syntyy vastuullisen ruuan perusta: turvallisuus, laatu ja terveellisyys. On kyse myös huoltovarmuuden varmistamisesta, hankkeessa mukana olevat seitsemän järjestöä muistuttavat. Ruoka-ala työllistää tällä hetkellä joka kymmenennen suomalaisen. 

INNOSTUS TARTTUU NUORESTA NUOREEN

Viestiä viedään nuorille järjestöjen omissa tapahtumissa ja omia viestintäkanavia hyödyntäen. Työkaluina ovat verkkoviestintä, ammattivideot, oppimistehtävät, kouluvierailut ja messutapahtumat. Aineisto kootaan hankkeen sivuille osoitteeseen www.maistuvaammatti.fi.

Projektikoordinaattori Minttu Virkki Ruokatieto ry:stä lupaa, että paukkuja pannaan syksyisten Elma-messujen koululaispäivän yhteyteen sekä Opo-päiviin ja rekrytointitapahtumiin.

Nuoret pääsevät itse kertomaan ammatistaan.

- Kahden vuoden aikana jalkaudutaan ruoka-alojen opiskelijoiden ja nuorten työntekijöiden kanssa muun muassa kouluihin. Nuoret pääsevät itse kertomaan ammatistaan, innostuksestaan ja mahdollisuuksistaan muille sekä kasvokkain että videoiden avulla, Virkki kertoo.

Ruokaketjussa tarvittavaa osaamista tehdään näkyväksi tuottamalla oppimistehtäviä koulujen eri oppiaineisiin, ja niitä jaetaan Ruokatiedon oppimateriaalin kautta osoitteessa www.ruokatieto.fi. Koululaiset pääsevät esimerkkien kautta kokemaan työelämässä esiin tulevia haasteita sekä ratkomaan niitä. Onnistumisten ja realistisen ennakkokäsityksen uskotaan innostavan nuoria hakeutumaan ruuan pariin ja viihtymään työssä.

Hankkeen toteuttavat Suomen Elintarviketyöläisten liitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Meijerialan ammattilaiset ry, Ruokatieto Yhdistys ry ja Agronomiliitto ry.

Yhteistyötä tehdään myös ruoka-alan opiskelijoiden, oppilaitosten ja niiden opinto-ohjaajien kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö sekä hankekumppanit.