Urheilijoiden syömishäiriöiden estämiseen panostettava

24.09.1999
Tiukka itsekuri, hoikat urheilijaihanteet, laihduttaminen ja kova harjoittelu
liittyvät monen nuoren urheilijan päivittäiseen elämään. Samat tunnuspiirteet
esiintyvät yleensä aina myös tunnettujen syömishäiriösairauksien, anoreksia
nervosan ja bulimia nervoosan, taustalla. Näin aloitti LitM, tutkija HANNELE
HIILLOSKORPI tänään Helsingissä Suomen Kuntourheiluliitto ry:n järjestämän
Liikunta ja Urheilu Ravitsemusfoorumin. Foorumin teemoina olivat
syömishäiriöiden ehkäisy urheilussa ja urheilijan painonhallinta.

Tunnollisilla tytöillä suurin riski sairastua

- Liikunnalla ja urheilemisella on ilmeisesti sekä positiivisia että
negatiivisia yhteyksiä syömiseen ja painon tarkkailuun. Näiden yhteyksien
tunteminen on tärkeää pyrittäessä ehkäisemään urheilijoiden syömishäiriöiden
syntyä, Hannele Hiilloskorpi painotti.

Hiilloskorven mielestä valmentajan ja urheilevan nuoren vanhempien tulee
reagoida oireisiin vakavasti, sillä lieviinkin syömishäiriöihin liittyy
terveysvaaroja. Syömishäiriöitä esiintyy tutkimustiedon perusteella enemmän
tytöillä ja naisilla. Energian saannin rajoittaminen yhdessä rasittavan
harjoittelun kanssa saattaa aiheuttaa tyttö- ja naisurheilijoille muutoksia
sukupuolihormoonien erityksessä. Tämän seurauksena kuukautistoiminta häiriintyy
ja urheilija altistuu osteoporoosille.

- Suurimmassa riskissä olevat nuoret ovat äärimmäisen tunnollisia, yrittävät
parastaan mistään tinkimättä, ottavat harrastuksensa erittäin vakavasti sekä
pyrkivät miellyttämään valmentajaa tai vaihtoehtoisesti pyrkivät kaikin keinoin
välttämään konfliktia valmentajan kanssa, kertoi psykologi PIA CHARPENTIER
kuvaillessaan tyypillistä potilasta.

Charpentierin mielestä ennaltaehkäistääkseen syömishäiriöiden syntymistä
valmennettavissaan, valmentajan on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, millaisia
painontarkkailuohjeita antaa nuorille. Nuorten kohdalla hän ei suosittelisi
varsinaista laihduttamista lainkaan. Sen sijaan ruokalilutottumusten
muuttaminen terveellisiksi ja monipuolisiksi pitää painon normaalina ilman
erityisiä ponnisteluja. Lajeissa, joissa laihuutta selvästi suositaan, on
valmentajan korostettava, että laihtuminenkin voi mennä liiallisuuksiin ja
tarvittaessa voidaan määritellä valmennettaville ehdoton alaraja, jonka alle
paino ei saa mennä.

Yhteistyö tärkeätä havaitsemisessa ja hoidossa

Tanskalaisesta urheilijoiden syömishäiriöihin pureutuneesta projektista kertoi
ravitsemusasiantuntija ANNA OTTSEN. Projekti käynnistettin kahdesta
pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin haluttiin ehkäistä syömishäiriöitä yleisesti
ja toiseksi pyrittiin edistämään syömishäiriöiden aikaista löytämistä ja
hoitamista. Erityistä huomiota projektissa suunnattiin korkean riskin lajeihin,
joita ovat kestävyys-, painonhallinta- ja esteettiset lajit. Omakohtaisen
selviytymistarinansa anoreksiasta seminaarissa kertoi TUULI MERIKOSKI-SILIUS.

Terveydenhoitaja TERHI HALTSONEN Mäkelänrinteen lukiosta kertoi koulun, kodin
ja valmentajan tärkeästä yhteistyöstä syömishäiriöiden etsimisessä. -
Säännöllisesti pidettävät valmentajakokoukset antavat valmentajille
mahdollisuuden välittömästi kertoa havaitsemistaan fyysisistä ja psyykkisistä
muutoksista opiskelijoiden olemuksessa ja käyttäytymisessä. Vanhempainilloissa
on tilaisuus kertoa syömishäiriöihin altistavista vaaratekijöistä sekä
normaalin aterioinnin ja levon merkityksestä kehon hyvinvoinnille. Vanhemmilla
on muun muassa Mäkelänrinteen lukiossa mahdollisuus halutessaan keskustella
terveydenhoitajan kanssa henkilökohtaisesti lastensa asioista.

- Ravitsemukseen liittyvien tietojen lisääminen ja asenteiden muokkaaminen
onnistuvat helpostikin, mutta käyttäytymiseen vaikuttaminen on vaikeaa. Parhaat
tulokset saadaan ravitsemusohjelmilla, joissa tavoitteet määritellään selkeästi
ja muutostarpeet otetaan huomioon yksilöllisesti. Lisäksi lapsen ja nuoren
tulee itse oivaltaa tarvitsevansa tapojen muutosta, osallistuttava siihen
aktiivisesti ja saatava muutoksista oikeansuuntaista positiivista palautetta,
painotti ravitsemusasiantuntija MELI VALTONEN puhuessaan urheilijan ravitsemus-
ja laihdutusohjauksesta. (Finfood)