Vähäkalorinen ruokavalio edistää pitkää ikää

20.02.2009
Turkulais-chicagolaisessa yhteistyössä löydettiin yhteys ihmissolujen elinikää pidentävän sirtuiini-proteiinin ja stressiproteiinin väliltä. Useissa tutkimuksissa on todettu vähäkalorisen ruokavalion sirtuiineja aktivoiva vaikutus. Kehon suojamekanismit toimivat paremmin vähäkalorisessa ympäristössä.
Turkulais-chicagolaisessa yhteistyössä löydettiin yhteys ihmissolujen elinikää
pidentävän sirtuiini-proteiinin ja stressiproteiinin väliltä. Koemallin avulla
havaittiin sirtuiinin vähentyneen määrän estävän stressigeenin aktiivisuutta
ohjaavan proteiinin toimintaa, mikä heikensi solujen stressinsietokykyä.

Amerikkalaisessa Science-tiedelehdessä 20. helmikuuta julkaistut
tutkimustulokset osoittavat ensi kertaa molekyylitasolla, kuinka sirtuiini
vaikuttaa ihmissolujen stressivasteeseen ja elinikään.

Sirtuiinien aktiivisuutta voi parantaa ruokavaliolla

Sirtuiinit ovat erityisen mielenkiinnon kohteena tutkittaessa vanhenemisen
biologiaa. Tiettyjen kemikaalien kuten punaviinin sisältämän resveratrolin
tiedetään aktivoivan sirtuiini-proteiineja. Resveratrolilla on koeolosuhteissa
todettu ikää pidentävä vaikutus, ja se kuuluu terveellisinä pidettyihin
antioksidantteihin, toteaa akatemiaprofessori Lea Sistonen.

Lisäksi useissa tutkimuksissa on todettu vähäkalorisen ruokavalion sirtuiineja
aktivoiva vaikutus. Kehon suojamekanismit toimivat paremmin vähäkalorisessa
ympäristössä, Sistonen kertoo. Hän peräänkuuluttaa tasapainoista ravitsemusta:

- Vähäkalorisuus ei tarkoita, että pitäisi nälkiintyä, mutta ruokavalio ei
saisi myöskään olla liian kaloripitoinen. Tämä on länsimaisen kulttuurin
ongelma, meidän annoksemme ovat lian isoja ja syömme liikaa, Sistonen sanoo.

Sirtuiinit vaikuttavat muiden proteiinien toimintaan säätelemällä dna:n
kierteisyyttä sekä dna:han sitoutuvien geeniluentaa ohjaavien proteiinien
aktiivisuutta. Sirtuiinit korjaavat myös dna:han tulleita vaurioita.

Sirtuiinien määrä ja aktiivisuus vähenee vanhenemisen aikana, jolloin solujen
dna- ja proteiinivauriot lisääntyvät. Tämä altistaa elimistön useille lähinnä
ikääntymiseen liittyville sairauksille, kuten syövälle ja
aivorappeumataudeille.

Stressiärsykkeitä varten soluissa toimii tehokas suojamekanismi, stressivaste,
jonka laukaisee stressigeenien aktiivisuutta ohjaava HSF1-proteiini. Myös
HSF1:n toiminta heikkenee vanhenemisen aikana, mutta siihen liittyviä tekijöitä
tai mekanismeja ei ole tunnettu.

Sirtuiini vaikuttaa HSF1:n toimintaan

Professori Lea Sistosen laboratoriossa löydettiin suora yhteys
HSF1-stressiproteiinin, sirtuiinin ja ihmissolujen eliniän välillä. Löydös
tehtiin läheisessä yhteistyössä amerikkalaisen professori Richard I. Morimoton
tutkimustyhmän kanssa.

Sirtuiinin osoitettiin vaikuttavan HSF1:n kykyyn sitoutua dna:han ja sitä
kautta stressigeenien aktiivisuuteen. Tutkimukseen osallistuivat Morimoton
tutkimusryhmä Northwestern Universityssä ja Sistosen ryhmä Åbo Akademin
biologian laitoksella sekä Turun biotekniikan keskuksessa. (Ruokatieto)

Muualla verkossa:
Tiivistelmä artikkelista Science-lehdessä