Vuoden Sikateko -huomionosoitus ETT:n Kortesniemelle

13.06.2007
Suomen Sikayrittäjät ry on myöntänyt Vuoden Sikateko 2006 -huomionosoituksen
Eläintautien torjuntayhdistys ETT:n toiminnanjohtajalle, eläinlääkäri PIRJO
KORTESNIEMELLE.

Myöntämisperusteissa manintaan, että Kortesniemi on työskennellyt ansiokkaasti
muun muassa sikojen terveydenhuollon, sikatautien ennaltaehkäisyn ja Suomen
hyvän salmonellatilanteen kehittämisessä. Yhdistyksen mukaan Kortesniemi on
myös arvostettu asiantuntija useissa sekä koti- että ulkomaalaisissa
työryhmissä.

Sikayrittäjät toteavat myös, että Kortesniemi on saanut esimerkillisellä
toiminnallaan Suomen sikatalouden eri tahot yhtenäiseksi ryhmäksi sikojen
terveydenhuollon kehittämiseen.

Vuoden Sikateko annetaan vuosittain henkilölle, yhteisölle, teolle tai
tapahtumalle, joka on kehittänyt tai pitkäjänteisesti työskennellyt suomalaisen
sikatalouden hyväksi tai saanut positiivista huomiota tiedotusvälineissä.
Huomionosoitus jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. (Finfood)