WWF:n selvitys: MSC on kalatuotteiden ympäristömerkeistä luotettavin

19.01.2010
Kalatuotteiden ympäristömerkintä MSC sai parhaan arvosanan vertailevassa tutkimuksessa, jossa arvioitiin seitsemää luonnonkalatuotteiden sertifiointiohjelmaa. Tutkimuksessa arvioitiin, miten tehokkaasti ohjelmilla voidaan parantaa meriympäristöä ja elvyttää kalakantoja. Vain MSC:n katsottiin todistetusti vaikuttavan myönteisesti kalakannan kestävyyteen.

Maailman luonnonsäätiö WWF teetti tutkimuksen riippumattomalla ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen sanoo, että Suomessa on nyt linjausten aika.

- Muualla maailmassa yleistyneet kalastuksen ympäristömerkit ovat vasta rantautumassa maahamme. Kauppaketjuilla ja hankintayhtiöillä onkin nyt erinomainen mahdollisuus linjata, minkä sertifioinnin kautta ne lisäävät toimintansa vastuullisuutta, Vilhunen sanoo.

Hän uskoo, että kiinnostus kalatuotteiden ympäristömerkkejä kohtaan on Suomessa voimakkaassa kasvussa. Maailmalta löytyy ainakin 19 kalan ympäristömerkkiä.

- Hankintayhtiöt, ravintolat ja jakelijat ovat ottaneet yhteyttä ja kertoneet tehneensä päätöksen vain vastuullisen kalan hankinnasta. He ovat kysyneet eri merkkien sisällöistä. Viranomaispuolella keskustellaan Suomen kalapopulaatioiden sertifiointimahdollisuuksista, Vilhunen tietää.

Merkkien vaikutusten seurannassa puutteita

Ympäristömerkin käyttöoikeuden edellytys on, että sertifiointi parantaa kalastuksen kestävyyttä. Raportti kuitenkin paljastaa, että Naturland-, Friend of the Sea-, Krav-, AIDCP (Agreement on the International Dolphin Conservation Program) -, Mel-Japan- ja Southern Rocklobster –ympäristömerkkien käyttämät arviointikriteerit eivät riitä takaamaan pyynnin kestävyyttä sertifikaattia hakevilla kalastusalueilla.

Valtaosa tutkituista merkeistä ei sisältänyt riittävästi seurantaan merkin todellisesta vaikutuksesta kalakantaan. Lisäksi MSC:tä lukuun ottamatta muista selvityksessä arvioiduista kalatuotteiden ympäristömerkeistä löytyi merkittäviä puutteita sertifiointiprosessin avoimuudessa sekä tietojen saatavuudessa ja tarkkuudessa.

Ympäristömerkkejä verrattiin WWF:n koostamiin kriteereihin. Kriteerit pohjautuvat YK:n ruoka- ja maatalousjärjestön FAO:n ympäristömerkkejä koskeviin ohjeisiin, ympäristömerkkien vaatimusten standardoinnista vastaavan International Social and Environmental Accreditation and Labelling -organisaation ohjeistuksiin ja WWF:n ekosysteemilähtöisen kalakantojen hoidon periaatteisiin.

Kaikkia merkkejä parannettava

Vilhusen mukaan kaikkiin ympäristömerkkeihin tarvitaan parannuksia.

- Parannuksia tarvitaan kautta linjan, jotta ympäristömerkit voivat aidosti lunastaa markkinoimansa lupaukset villien kalakantojen kestävän käytön edistämisestä, Vilhunen sanoo.

Raportissa todetaan, että nykyiset merkit eivät huomioi kalastuksen yhteisöllisiä tai eettisiä vaikutuksia, eivätkä eläinten hyvinvointia. Myös taloudelliset vaikutukset kalatuotteiden tuotantoketjussa tulisi sisällyttää merkkien kriteereihin.

Ryhtyykö Suomi viemään MSC-merkittyä luonnonkalaa?

Vilhusen mukaan toivottavaa on, että myös suomalaiselle kalalle haettaisiin MSC-sertifi kaattia ja lähellä kestävästi tuotettu kala voisi korvata maailmanmarkkinoilla mahdollisesti ylikalastetun serkkunsa. Suomea lähin MSC-merkitty kala on Ruotsin Hjälmaren-järven kuha.

- Suomen markkinoille kotimaisen kalan ympäristömerkkiä ei tarvita, sillä suomalainen kuluttaja ymmärtää, että meillä muikku ja kuha ovat kestävästi kalastettuja. Merkki hyödyttäisi vientiä, Vilhunen huomauttaa.

Sertifiointia voi hakea kalastusoikeuden omistaja, mikä tekee asiasta Suomessa hieman mutkikkaan. Isolla järvellä voi kalastuskuntien kautta olla satoja omistajia. Yhteishakemuksen tekeminen on kuitenkin täysin mahdollista.

MSC-merkintä on perustettu vuonna 1999, mutta vasta viime vuosina se on yleistynyt Suomessa. MSC on lyhenne merkkiä ylläpitävän järjestön Marine Stewardship Councilin nimestä. Maailmalta löytyy jo yli 2 000 MSC-merkittyä kalatuotetta, mukaan lukien tuore kala.

WWF:n julkaisi keväällä 2009 Meren herkkuja -kalaoppaan, jonka mukaan Suomessa myytävässä tuoreessa kalassa ei toistaiseksi ole MSC-merkintöjä, mutta pakasteina ja säilykkeinä sertifioituja tuotteita on jo saatavana. (Ruokatieto – Laura Lounasheimo)

WWF suosittelee kotimaista ja vastuullisuusmerkittyä kalaa (14.5.2009)
Kasvatetulle kalalle tulossa vastuullisuuden takaava sertifikaatti (27.1.2009)

Muualla verkossa:

WWF: Assessment of On-Pack, Wild-Capture Seafood Sustainability Certification Programmes and Seafood Ecolabels
WWF: Meren herkkuja –kalaopas (pdf)