Ympäristön puhdistuminen näkyy myös äidinmaidossa

06.06.2013
Äidinmaidossa on Suomessa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä, totesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkimuksessaan. Viidessä vuodessa rasvaliukoisten ympäristömyrkkyjen dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet vähenivät viidenneksen ja bromattujen tulentorjuntakemikaalien pitoisuudet puolittuivat. Tulos kertoo ruuan tulleen puhtaammaksi ja tukee imetyssuositusta.

Johtava tutkija Hannu Kivirannan mukaan tulos vahvistaa sitä yleistä käsitystä, että rasvaliukoisten myrkkyjen pitoisuudet ympäristössä ja sitä kautta ruuassa ovat vähentyneet ja edelleen vähenemässä. Äidinmaidon analysointi on tapa saada tietoa ihmisten altistumisesta luonnossa pitkään pysyville myrkyille. 

"Rasvaliukoisten myrkkyjen pitoisuudet ympäristössä ja sitä kautta ruuassa ovat vähentyneet ja edelleen vähenemässä."

THL aikoo hyödyntää tuloksia imetyksen edistämistä tukevassa työssä. Äidinmaitoa suositellaan lapsen ainoaksi ravinnoksi puolen vuoden ikään asti ja imetystä tulisi jatkaa muun ravinnon ohella vähintään vuoden ikään.

Saannin lähtee vaihtelevat eri maissa

Ihmiset altistuvat dioksiineille ja PCB-yhdisteille pääasiassa eläinperäisen ruuan kautta. Suomen luonnossa niiden pitoisuudet olivat korkeimmillaan 1960-luvulla, mistä ne ovat laskeneet alueesta riippuen jopa 90 prosenttia. Pitoisuuksien pienenemiseen ovat vaikuttaneet kloorattujen torjunta-aineiden ja PCB-yhdisteiden valmistuksen ja käytön hiipuminen sekä teollisuuslaitosten savukaasujen puhdistaminen.

Ympäristöpäästöjen vähenemisen lisäksi yksi syy ympäristömyrkkyjen pitoisuuden romahtamiseen suomalaisäitien maidossa on THL:n mukaan se, että nuorten naisten ruokavalio on muuttunut, eikä Itämeren kalaa syödää nykyään yhtä usein kuin ennen.

Suomalaiset altistuvat ympäristömyrkyille eniten syömällä Itämeren rasvaista kalaa.

Suomalaisten ruokavaliossa suurin altistus tulee Itämeren rasvaisen kalan syömisestä. Saantimme on kansainvälistä keskitasoa. Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa dioksiineja ja PCB:tä saadaan eniten lehmänmaidosta ja lihasta. THL:n mukaan liha- ja maitotuotteet sekä kananmunat ovat Suomessa niin puhtaita, että niiden osuus dioksiinien ja PCB-yhdisteiden saannista on melko pieni.

Vähennystä neljännesvuosisadan ajan

Ympäristömyrkkyjen määrän selvittäminen äidinmaidosta on tutkijoiden mielestä tärkeää myös siksi, että pieni vauva altistuu painokiloonsa nähden myrkyille selkeästi enemmän kuin aikuinen.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti äidinmaidon sisältämiä ympäristömyrkkyjä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuosina 2011 ja 2012. Äidinmaitonäyte saatiin 200 juuri synnyttäneeltä äidiltä Helsingistä, Kuopiosta ja Rovaniemeltä.

Vuosina 1987, 1994, 2000 ja 2005 tehtyjen vastaavien tutkimusten perusteella dioksiini- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat vähentyneet suomalaisessa äidinmaidossa jo viimeisten 25 vuoden ajan. Seuranta on osa Maailman terveysjärjestön WHO:n tekemää seurantaa äidinmaidossa esiintyvistä ympäristömyrkyistä. (Ruokatieto)