Retki kauppaan

Retki kauppaan (tekstitetty ruotsiksi)

Retki kauppaan -opetuskokonaisuus vie oppilaat opettajan johdolla lähimarkettiin oppimaan kaupasta ja ruokaketjusta. Retki kauppaan -materiaalin ja kauppavierailun avulla opitaan kestävän kehityksen teemoja, kuluttajataitoja sekä monilukutaitoa. Kokonaisuuden voi integroida osaksi eri oppiaineita ja se soveltuu hyvin toteuttamaan opetussuunnitelman laaja-alaisia tavoitteita.

Retki kauppaan on S-ryhmän ja Ruokatiedon yhteistyönä toteuttama opetuskokonaisuus. Taustalla on S-ryhmän kesällä 2017 julkaisema Ruokamanifesti, jonka tavoitteena on luoda valoisaa tulevaisuutta suomalaiselle ruualle. Yksi manifestin teeseistä on lupaus edistää lasten terveellistä syömistä. Sen innoittamana syntyi idea koululaisten retkestä kauppaan.

Alempana sivulta löydät listan mukana olevista S-marketeista ympäri Suomen. Opetuskokonaisuuden oppimateriaalit on toteuttanut Ruokatieto, eivätkä ne sisällä mitään markkinointimateriaalia.

Kaupparetken tavoitteena on tutustuttaa oppilaat ruuan reittiin, kauppaan ja sen toimintaperiaatteisiin, sekä siihen miten kaupassa toimitaan ja minkälaisia valintoja kaupassa kannattaa tehdä. Retken tavoitteena on tukea opetussuunnitelman mukaista ”ulos luokasta oppimaan ” -ajattelua, jossa oppilaitoksia kannustetaan yhteistyöhön yritysten kanssa osana koulutyötä ja opiskelua. Kauppavierailu toimiikin osana monipuolista oppimisympäristöä ja yritysyhteistyö mahdollistaa kuluttajataitojen opiskelun tavalla, joka ei olisi luokkatilassa mahdollista. Lisäksi retkellä oppilaat voivat harjoitella tuiki tärkeitä ryhmätyötaitoja sekä itsearviointia.

Kokoa materiaalista sopiva kokonaisuus

Retki kauppaan on suunniteltu osaksi alakoulujen opetusta. Jokainen opettaja voi suunnitella kokonaisuuden pohjalta omalle ryhmälleen sopivan kokonaisuuden. Tutustu retken toteutukseen tarkemmin täällä.

Liitetiedostoista löytyvät tulostettavina versioina kaikki tehtävät. Niistä opettaja voi koostaa omiin opetustarkoituksiinsa ja -tavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden.

Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, joissa suoritetaan opettajan tehtäväpakista valitsemia tehtäviä. Ryhmät voivat tehdä joko samat tehtävät tai eri tehtäviä. Esimerkiksi Ruuan reitti -tehtävistä voi valita jokaiselle pienryhmälle oman reitin tai jokainen pienryhmä voi erikoistua omaan aiheeseensa, jonka sitten esittelevät kaupparetken jälkeen toisille.

Retki on kolmivaiheinen ja sille kannattaa varata vähintään kolme opetuskertaa, joista retki on keskimmäinen, kahden oppitunnin mittainen oppitunti. Kaupassa tehtävien tekemiselle kannattaa varata aikaa noin 60 minuuttia ja muu aika tutustumiseen.

Vierailun yhteyteen voi S-marketin marketpäällikön kanssa sopia mahdollisuudesta tutustua myös muihin kaupan tiloihin ja toimintoihin, kuten takahuoneeseen tai pullonpalautuskoneeseen. Koska kaupat ja niiden tilat vaihtelevat, kannattaa kaupassa tehtävät toiminnalliset tehtävät aina sopia henkilökunnan kanssa etukäteen.

Täältä löydät kaikki mukana olevat S-marketit ympäri Suomen. 

Lisätietoja: ruokakasvatus@ruokatieto.fi. Sähköpostiin voi jättää myös soittopyynnön.

Katso myös: