Retki kauppaan

Kaupassakäynti on mitä arkipäiväisin asia meille jokaiselle. Harvemmin tulee kuitenkaan ajatelleeksi mitä koululaiset tietävät kaupasta, sen toiminnasta, siellä myytävistä tuotteista ja siellä asioimisesta tai siitä, millainen työpaikka se on. Ruokakauppa on mitä mainioin oppimisympäristö, jossa voi oppia kuluttajakasvatuksen, kestävän kehityksen ja monilukutaidon lisäksi vaikkapa matematiikkaa tai kieliä.


Retki kauppaan -materiaali ruotsiksi

Retki kauppaan on vielä pilottivaiheessa. Retkeä kokeiltiin kahdessa koulussa pääkaupunkiseudulla keväällä 2018. Erittäin myönteisten palautteiden kannustamana kokeilua laajennetaan nyt syksyllä usean osuuskaupan alueelle. Pilotissa mukana olevat osuuskaupat ovat yhteydessä niihin kouluihin, jotka sijaitsevat lähellä pilotissa mukana olevia S-marketteja. Vaikkei retki ole vielä tällä hetkellä kaikille kouluille mahdollinen, voi oppimateriaaliin jo tutustua.

Oppimaan ulos luokasta!

Osana kesällä 2017 julkaisemaansa Ruokamanifestia S-ryhmä haluaa tarjota peruskoululaisille mahdollisuuden tutustua koulunsa lähellä sijaitsevaan S-markettiin ja sen toimintaan. Opintokokonaisuuden tehtävissä ei nosteta esille erillisiä tuotemerkkejä tai kaupparyhmittymiä. Kaupparetken tavoitteena on tutustuttaa oppilaat ruuan reittiin, kauppaan ja sen toimintaperiaatteisiin, sekä siihen miten kaupassa toimitaan ja minkälaisia valintoja kaupassa kannattaa tehdä. Retken tavoitteena on tukea opetussuunnitelman mukaista ”ulos luokasta oppimaan ” -ajattelua, jossa oppilaitoksia kannustetaan yhteistyöhön yritysten kanssa osana koulutyötä ja opiskelua. Kauppavierailu toimiikin osana monipuolista oppimisympäristöä ja yritysyhteistyö mahdollistaa kuluttajataitojen opiskelun tavalla, joka ei olisi luokkatilassa mahdollista. Lisäksi retkellä oppilaat voivat harjoitella tuiki tärkeitä ryhmätyötaitoja sekä itsearviointia.

Kokoa materiaalista sopiva kokonaisuus

Parhaiten Retki kauppaan soveltuu 3.–4. -luokkalaisille. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, jotka suorittavat opettajan tehtäväpakista valitsemia tehtäviä. Ryhmät voivat tehdä joko samat tehtävät tai eri tehtäviä. Esimerkiksi Ruuan reitti –tehtävissä voi valita jokaiselle pienryhmälle oman reitin tai jokainen pienryhmä voi erikoistua omaan aiheeseensa, jonka sitten esittelevät purkutunnilla toisille.

Retki on kolmivaiheinen ja sille tulee varata vähintään kolme opetuskertaa, joista retki on kahden oppitunnin mittainen. Kaupassa tehtävien tekemiselle kannattaa varata noin 60 minuuttia.

Liitetiedostoista löytyvät tulostettavina versioina kaikki tehtävät. Niistä opettaja voi koostaa omiin opetustarkoituksiinsa ja -tavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden.

Vierailun yhteyteen voi kaupan kanssa sopia mahdollisista lisätehtävistä, kuten takahuoneeseen, hyllytykseen, turvakameroihin tai pullonpalautuskoneeseen tutustuminen. Koska kaupat ja niiden tilat vaihtelevat, kannattaa kaupassa tehtävät toiminnalliset tehtävät aina sopia henkilökunnan kanssa erikseen.

Lisätietoja: ruokakasvatus@ruokatieto.fi. Sähköpostiin voi jättää myös soittopyynnön.

Vinkkejä retken suunnitteluun

Kaupparetki osana opetussuunnitelmaa